Våra allmänningar

Askers Häradsallmänning

Daga-Björnlunda Häradsallmänning

Daga-Frustuna Häradsallmänning

Daga-Gryt Häradsallmänning

Daga-Kattnäs Häradsallmänning

Edsbergs Häradsallmänning

Glanshammar Häradsallmänning

Grimsten Häradsallmänning

Hardemo Häradsallmänning

Kumla Häradsallmänning

Oppunda Häradsallmänning

Rönö Häradsallmänning

Selebo Häradsallmänning

Väster-Rekarne Häradsallmänning

Åker Häradsallmänning

Öster-Rekarne Häradsallmänning