Jakt och andra upplåtelser

 

Jakt har en lång tradition i Sverige och är en viktig del för livet på landet. Jakten är för oss, och våra ägare, ett sätt att skapa balans i skogen, mellan vilt, biologisk mångfald och skador på våra växande skogar.

I grunden styrs jakten av den viltpolicy som våra Häradsallmänningar har beslutat om. Under respektive Häradsallmänning kan du hitta gällande viltpolicy. För våra Häradsallmänningar kommer den största delen av deras intäkter från virkesförsäljningen. Vilket också styr inriktningen på deras viltpolicy.

Häradskog administrerar jaktupplåtelser och andra upplåtelser åt våra Häradsallmänningar.

Vill du anmäla ditt intresse till kommande annonseringar om jaktarrenden så skicka ett mejl till oss på jakt@haradskog.se.

Ansvarig för upplåtelser

Ida Prejer

070-285 00 76
ida.prejer@haradskog.se

Är du intresserad av andra typer av upplåtelser t.ex. åkerarrende, fiske etc. hör av dig till mig och vi kan ta en diskussion.

Gemensamma förväntningar som vi har på våra jaktlag:

• Att som jägare på våra Häradsallmänningar tar man på sig en roll att jakten ska bedrivas etiskt, säkert, med respekt för våra vilda djur och följa gällande lagstiftning.

• Att jakten ska bedrivas enligt respektive Häradsallmännings viltpolicy.

• Att komma väl förberedd till skogen. Använd sommaren till att träna skytte och att skjuta in vapnet.

• Att efter jaktåret rapportera till Häradskog hur avskjutningar har gått. All rapportering ska ske till jakt@haradskog.se

• Att ha en god samverkan med övriga intressenter, t.ex. friluftsliv, grannar etc.

• Att vid varje jakttillfälle ha en utsedd jaktledare.