Edsbergs häradsallmänning

 

Edsberg häradsallmänning är belägen i västra delen av Örebro län. Skogarna ligger mellan Hasselfors i söder och Kilsbergen i norr. Se kartan längre ner.

Edsberg häradsallmänning har ca  500 delägare. Delägarna är jordbruksfastigheter med mark i socknarna Edsberg, Knista, Hidinge, Kvistbro, Tångeråsa, Skagershult och Nysund. Edsberg häradsallmänning äger 3.422 hektar mark, fördelat på 3.038 hektar produktiv skogsmark, 58 hektar vatten 326 hektar övrig mark. Medelboniteten, dvs markens produktionsförmåga, är 7,3 m3sk/ha och år. Den årliga tillväxten är ca 20,207 m3sk.

Trädslagsfördelningen är:

  • 66 % tall
  • 28 % gran
  • 6 % löv.

Häradsallmänningar har en lång och spännade historia, vilket det går att läsa mer om under om Häradskog och vår historia. Är du intresserad av historien om häradet Edsberg så kan du läsa här.

 

Skogvaktare

Rickard Kärnell

070-230 21 66
rickard.karnell@haradskog.se

Vad är din roll på allmänningen?
Jag är sedan 2010 anställd av Häradskog som skogvaktare.

Vilket är ditt smultronställe på Edsberg?
De dagar jag är utomhus och jobbar i fält och ska inmundiga medhavd matsäck, oftast bestående av mer eller mindre svettiga mackor försöker jag förgylla arbetsdagen med att välja en utfodringsplats med angenäm utsikt.
Det kan vara intill en sjö eller vattendrag men oftast blir det i bilen på en vändplan och då helst med utsikt över en lyckad föryngring.

Ordförande

Claes Schneider

claes.schneider@telia.com

Beskriv dig själv?
Ordförande för Edsbergs HA sedan ett år tillbaka.
Är lantbrukare på Berga gård i Fjugesta där vi har Ekologisk äggproduktion, brukar 300 ha åker, har gårdsbutik och Café samt 170 ha skog.
Är också inblandad i Lekebergs Bioenergi tillsammans med 12 andra lantbrukarfamiljer. Där förser vi Fjugesta centralort med fjärrvärme och köper träbränsle lokalt.

Vad betyder skogen för dig?
Skogen för mig är Allmänningen där vi förvaltar ett arv flera hundra år gammalt och för den vidare till kommande generationer. Den är också en bro mellan generationerna hemma på gården. Min far jobbade mycket praktiskt i skogen om vintrarna och jag fortsätter förvalta men idag med mer inhyrda tjänster och mindre praktiskt arbete. Barn och barnbarn uppskattar skogen mest för rekreation än så länge. Jakt, svamp och bär.

Styrelsen som utses av allmänningsstämman är ansvarig för allmänningens förvaltning. Stämman är varje år på våren. Vi annonserar ut tid och plats för stämman på Häradskogs hemsida under nyheter. Vill du ha mejl om kallelse så kan du höra av dig till info@haradskog.se. 

Styrelsen sammansättning är:
• Claes Schneider, Ordförande
• Per Eriksson, vice ordförande
• Caroline Thunman
• Stefan Lennartsson
• Fredrik Rundberg

Styrelsen har uppdragit åt Häradskog att sköta den löpande förvaltningen. Edsberg äger Häradskog tillsammans med 15 andra Häradsallmänningar.

Edsberg häradsallmänning har som målsättning att sköta skogen för högsta möjliga långsiktiga hållbara avkastning. Edsberg Häradsallmänning delar normalt ut hela det årliga nettot från skogens förvaltning.

Allmänningens mark finns spridd på många fastigheter. Styrelsen är postiv till att förbättra arronderingen för allmänningen framåt.

Aktuellt 2024

Stämma
Onsdag 3 april, kl 12-14:30 – Lanna Lodge

 

Styrelsemöte bokslut
Mån 19 feb, kl 13:30-16:30 – Fabriksgatan 54 A