Daga-Gryt Häradsallmänning

 

Daga-Gryt häradsallmänning är belägen i Gnesta kommun i Södermanlands län. Den ligger öster om Flen med en vik av Båven i sydost och sjön Dunkern i nordväst.
Se kartan längre ner.

Daga-Gryt häradsallmänning har ca 83 delägare. Delägarna är jordbruksfastigheter med mark i gamla Gryt socken inom Daga Härad. Daga härad bestod av 6 socknar och varje socken är sin egen häradsallmänning.

Daga-Gryt häradsallmänning äger 626 hektar mark, fördelat på 497 hektar produktiv skogsmark och 129 hektar övrig mark. Medelboniteten, dvs markens produktionsförmåga, är 5,4 m3sk/ha och år. Den årliga tillväxten är ca 2 474 m3sk.

Trädslagsfördelningen är:

  • 89 % tall
  •  7 % gran
  •  4 % löv.

Häradsallmänningar har en lång och spännade historia, vilket det går att läsa mer om under om Häradskog och vår historia. Är du intresserad av historian om häradet Daga så kan du läsa det här.

 

Skogvaktare

Roger Andersson

070-627 32 25
roger.andersson@haradskog.se

Vad är din roll på allmänningen?
Som skogvaktare planerar jag vad som ska göras beträffande avverkning och skogsvård samt leder dessa åtgärder operativt. Jag ser även till att vägar och rågångar underhålls.
Dessutom blir det jag som på plats får titta på olika intrångsfrågor och bli ett ”bollplank” gentemot förvaltare och ordförande/styrelse.

Vilket är ditt smultronställe på Daga-Gryt?

Ordförande

Alf Hedlund

alf@ihab.se

 

Beskriv dig själv?
Är Lantbrukare/skogsbrukare, har tidigare bedrivit mjölkproduktion. Senare kört lantbruksentreprenad. Vintertid arbetar en del i skogen, nuförtiden mest med röjning. Jag har varit ordförande i drygt 10 år.

Vad betyder skogen för dig?
Jag har alltid varit intresserad av skogen. Dels som en trygg inkomstkälla för den enskilde markägaren och stor betydelse för Sveriges välfärd. Det är stimmulerande och se effekterna av en gallring och hur skogen sätter fart och växer. Att vistas i skogen ger ro i både kropp och själ.

 

Styrelsen som utses av allmänningsstämman är ansvarig för allmänningens förvaltning. Stämman är varje år på våren. Vi annonserar ut tid och plats för stämman på Häradskogs hemsida under nyheter. Vill du ha mejl om kallelse så kan du höra av dig till info@haradskog.se. 

Styrelsen sammansättning är:
• Alf Hedlund, Ordförande
• Bo Lemar, vice ordförande
• Susanne Adlercreutz
• Kristian Königsson
• Göran Lagerstedt
• Markus Forsbäck

Styrelsen har uppdragit åt Häradskog att sköta den löpande förvaltningen. Daga-Gryt äger Häradskog tillsammans med 15 andra Häradsallmänningar.

Daga-Gryt häradsallmänning har som målsättning att sköta skogen för högsta möjliga långsiktiga hållbara avkastning.

 

Aktuellt 2024

Stämma
Fredag 19 april, kl 13 – Gryts föreningshus i Stjärnhov

Styrelsemöte bokslut
Mån 4 mars, kl 13-15:30 – Wattrangsborg