Glanshammar häradsallmänning

Glanshammars häradsallmänning är belägen nordost om Örebro. Skogarna ligger mellan sjön Väringen i norr och E18 i söder (finns lite mark söder om E18).

Glanshammars häradsallmänning har ca 510 delägare. Delägarna är jordbruksfastigheter med mark i socknarna Rinkaby, Glanshammar, Lillkyrka, Ödeby och Götlunda.

Glanshammars häradsallmänningen äger 3 831 hektar mark och vatten, fördelat på 3 394 hektar produktiv skogsmark, 165 ha vatten och 278 ha övrigt. Markerna ligger välarronderat i fyra skiften.

Trädslagsfördelningen är:

  • 75 % tall
  • 17 % gran
  • 6 % löv

Medelboniteten, dvs markens prodiktionsförmåga, är 6,4 m3sk/ha och år. Den årliga tillväxten är ca 21.837 m3sk per år. Den årliga avverkningen är  normalt sett något lägre än tillväxten.

Häradsallmänningar har en lång och spännade historia, vilket det går att läsa mer om under om Häradskog och vår historia. Är du intresserad av historian om häradet Glanshammar så kan du läsa här.

Skogvaktare

Rickard Kärnell

070-230 21 66
rickard.karnell@haradskog.se

Vad är din roll på allmänningen?
Jag är sedan 2010 anställd av Häradskog som skogvaktare. Som skogvaktare planerar jag vad som göras beträffande avverkning och skogvård samt leder dessa åtgärder operativt. Jag ser även till att vägar och rågångar underhålls.

Vilket är ditt smultronställe på Glanshammar?
De dagar jag är utomhus och jobbar i fält och ska inmundiga medhavd matsäck, oftast bestående av mer eller mindre svettiga mackor försöker jag förgylla arbetsdagen med att välja en utfodringsplats med angenäm utsikt.
Det kan vara intill en sjö eller vattendrag men oftast blir det i bilen på en vändplan och då helst med utsikt över en lyckad föryngring.

Ordförande

Per Sandberg

per@torphalla.se

Beskriv dig själv?
Jag bor på Torphälla Gård i Glanshammar. Gårdens inriktning är växtodling, skog och fastighetsförvaltning. Jag är ekonomagronom och har vid sidan av lantbruket jobbat med redovisnings- och skattefrågor. Dessutom har jag haft förmånen att ha många olika förtroendeuppdrag inom lantbruket. Det har givit mig stor erfarenhet men framför allt många vänner i hela Sverige.
Jag har arbetat i styrelsen för Glanshammars häradsallmänning sedan 1995 och varit ordförande sedan 2006.

Vad betyder skogen för dig?
Skogen för mig betyder avkoppling, arbete och ansvar.
Hela familjen gillar att koppla av med en svamptur efter arbetsdagens slut. Vi fyller också gärna på förrådet med blåbär och lingon. Jakten ger avkoppling under året. Att sitta ensam på pass och fundera på vilka åtgärder som skall göras i skogen eller att lyssna på vår tax när den driver rådjur är värdefullt för mig. Skogen är också förknippad med fest och glädje. Jag tänker på björkarna vi tar in till skolavslutningar, högtidsdagar och midsommar och vad vore julen utan julgran.
Skogen skall skötas vilket innebär arbetstillfällen för mig och andra. Den är också en viktig inkomstkälla och utdelningen från allmänningen är alltid lika välkommen på försommaren. När jag avverkar är det tack vare tidigare generationers möda och omtanke. Jag får också vara en del i den långsiktiga förvaltningen. Att sköta skogen på ett hållbart sätt är ett ansvar jag gärna tar.

Styrelsen som utses av allmänningsstämman är ansvarig för allmänningens förvaltning. Stämman är varje år på våren. Enligt vårt reglemente så ska den hållas innan 15 maj. Vi annonserar ut plats och tid för stämman på Häradskogs hemsida under nyheter. Vill du ha mejl om kallelse så kan du höra av dig till info@haradskog.se.

Styrelsen sammansättning är:
• Per Sandberg, Ordförande
• Björn Ingemarsson, vice ordförande
• Gunnar Gustafsson
• Dag-Henrik Larsson
• Mikael Ekestubbe

Styrelsen har uppdragit åt Häradskog att sköta den löpande förvaltningen. Glanshammar äger Häradskog tillsammans 15 andra häradsallmänningar.

Glanshammars häradsallmännings har som målsättning att sköta skogen för högsta möjliga långsiktiga hållbara avkastning. Målsättning är hög tillväxt och hög kvalitét på tillväxten. Glanshammars häradsallmänning delar normalt ut hela det årliga nettot från skogens förvaltning.

 

Aktuellt 2024

Stämma
Måndag 18 mars, kl 18:00- Församlingshemmet i Glanshammar

Styrelsemöte bokslut
Mån 12 feb, kl 13-16 – Fabriksgatan 54 A