Öster-Rekarne häradsallmänning

 

Öster-Rekarne häradsallmänning är belägen söder och öster om Eskilstuna i Södermanlands län. Det största skiftet ligger söder om Bälgviken och sträcker sig från Näshultasjön i väster till Ärla i öster. Se kartan längre ner.

Öster-Rekarne häradsallmänning har ca 527 delägare. Delägarna är jordbruksfastigheter med mark i socknarna Barva, Hammarby, Husby-Rekarne, Jäder, Kjula, Kloster, Näshulta, Stenkvista, Sundby, Vallby och Ärla.

Öster-Rekarne häradsallmänning äger 6543 hektar mark och vatten, fördelat på 5 790 hektar produktiv skogsmark, 156 hektar vatten och 593 hektar övrig mark. Medelboniteten, dvs markens produktionsförmåga, är 6,7 m3sk/ha och år. Den årliga tillväxten uppgår till ca 32 457 m3sk.

Trädslagsfördelningen är:

  • 70 % tall
  • 24 % gran
  • 6 % löv.

En del av allmänningens mark finns i områden nära Eskilstuna. Vilket gör att Öster-Rekarne är aktiva i markaffärer, för att i förlängningen säkerställa en stabil utdelning till delägarna.

 

Skogvaktare

Marcus Persson

070-668 90 19
marcus.persson@haradskog.se

Vad är din roll på allmänningen?
Som skogvaktare planerar jag vad som ska göras beträffande avverkning och skogsvård samt leder dessa åtgärder operativt. Jag ser även till att vägar och rågångar underhålls.
Dessutom blir det jag som på plats får titta på olika intrångsfrågor och svarar gentemot förvaltare och ordförande/styrelse.

Vilket är ditt smultronställe på Öster-Rekarne?
Vid Näshultasjöns Sydöstra strand ligger Sandvikshagen som är en restaurerad betesmark. Djuren håller landskapet öppet och det är fina vyer från Sörmlandsleden som passerar här. Öster om Sandvikshagen har allmänningen fina produktionsskogar av främst tall på de kuperade magra markerna.

Ordförande

Peter Reuterström

peter@reuterstrom.se

Beskriv dig själv?
Driver tillsammans med min fru Karola ett lantbruk, Stora Lövhulta gård.  Vårt fokus är en aktiv växtodling där vi försöker utveckla och ta tillvara gårdens alla resurser och möjligheter på ett bra sätt. Jag har varit involverad i Österrekarne häradsallmänning sedan 1992, först som “sockenombud” sedan styrelseledamot och från 2017 ordförande. ”

Vad betyder skogen för dig?
Nästan alla har en relation till skogen. Få resurser ger avkastning på så många olika sätt både till dess ägare och allmänheten, därför är skogen och dess skötsel något som engagerar många fler än skogsägarna.  Virkesproduktion och ekonomisk avkastning.  Miljönytta genom att binda koldioxid, producera hållbara råvaror och upprätthålla biologisk mångfald. Jakt, naturupplevelser och inte minst rekreation är också viktiga värden som skogen producerar. För mig betyder skogen alla dessa saker och jag tror att vi bäst tillgodoser dem genom att aktivt bruka och sköta skogen på ett ändamålsenligt, balanserat och långsiktigt sätt.

Styrelsen som utses av allmänningsstämman är ansvarig för allmänningens förvaltning. Stämman är varje år på våren. Vi annonserar ut tid och plats för stämman på Häradskogs hemsida under nyheter. Vill du ha mejl om kallelse så kan du höra av dig till info@haradskog.se.

Styrelsen sammansättning är:

• Peter Reuterström, Ordförande
• Johan Nilsson, vice ordförande
• Robert Celsing
• Magnus Eriksson
• Malin Sahlin
• Fredrik Karlsson
• Mårten Jönsson.

Styrelsen har uppdragit åt Häradskog att sköta den löpande förvaltningen. Öster-Rekarne äger Häradskog tillsammans med 15 andra Häradsallmänningar.

Öster-Rekarne häradsallmänning har som målsättning att sköta skogen för högsta möjliga långsiktiga hållbara avkastning. Öster-Rekarne häradsallmänning delar normalt ut hela det årliga nettot från skogens förvaltning.

Vill du läsa mer om historien om Häradet Öster Rekarne så kan du läsa här.

Aktuellt 2024

Stämma
Måndag 15 april, kl 12 – Eskilstuna GK

Styrelsemöte bokslut
Tors 7 mars, kl 9-12 – Eskilstuna GK