Välkommen till


HäradSkog!

Erbjudande om att köpa avverkningsrätter

Häradskog har härmed nöjet att bjuda in er till vår försäljning av avverkningsrätter. Vi bjuder ut 19 stycken avverkningsrätter till försäljning uppskattade till 53 550 m3fub. Våra objekt håller alla en hög standard. Vi tillhandahåller:

 

 • Väl planerade objekt med ett tydligt traktdirekt och där all detaljplanering är utförd av vår egen personal.
 • Stora objekt i välskötta skogar.
 • Bra vägsystem.
 • Avverkningstidpunkt över flera år.

 

Våra objekt återfinns i Örebro och Södermanlands län. Se tabellen nedan och våra översiktskartor för Örebro och Södermanland.

Identitet Markägare Volym
2020-A-1 Väster-Rekarne 3 800
2020-A-2 Oppunda 1 900
2020-A-3 Oppunda 2 800
2020-A-4 Fjellskäfte 3 800
2020-A-5 Fjellskäfte 1 700
2020-A-6 Strängnäs stift 3 400
2020-A-7 Öster-Rekarne 2 500
2020-A-8 Åker 3 500
2020-A-9 Åker 800
2020-A-10 Selebo 950
2020-A-11 Daga Kattnäs 1 100
2020-A-12 Daga Frustuna 2 000
2020-B-1 Kumla 2 800
2020-B-2 Grimsten 2 800
2020-B-3 Grimsten 5 800
2020-B-4 Strängnäs stift 5 000
2020-B-5 Edsberg 3 200
2020-B-6 Glanshammar 4 500
2020-B-7 Glanshammar 1 200
53 550

Strängnäs stift är FSC certifierade och några av våra Häradsallmänningar är i en process att PEFC certifiera sig. Det arbetet kommer vara klart runt årskiftet. Vill ni veta vilka allmänningar som ska PEFC certifiera sig så ställ den frågan när ni begär ut underlag.

För att ta del av kartunderlag och fullständiga villkor så får ni svara oss via mail  lrk@haradskog.se och ange vilka poster ni vill ta del av.

Anbud skickas till lrk@haradskog.se och vi vill ha era svar senast den 13 november. Det går bra att skicka förslag på flera objekt i samma mejl. Var bara tydlig med vilket pris som gäller per objekt. Vi förbehåller oss fri prövningsrätt.

 

Allmänningsstämmor våren 2020

På grund av den rådande krisen med Coronaviruset så har vi fått skjuta några av våra Allmänningsstämmor på framtiden. Vår tanke nu är att köra stämmorna utomhus där risken för smittspridning är lägre, alternativt i en mindre församling inomhus. För dessa allmänningar är tid och plats bokade.

 

 • Daga Kattnäs, den 14 april kl 9:00. Wattransborg
 • Daga Frustuna, den 14 april kl 11:00. Wattransborg
 • Öster Rekarne, den 21 april kl 14:00 (digitalt)
 • Väster Rekarne, den 28 april kl 13:00 (Viland Bygdegård)-ute
 • Edsberg, den 4 maj kl 9:00 (samling Kvistbro kyrka)-ute
 • Asker, den 4 maj kl 13:00 (Ingrigatorp)-ute
 • Glanshammar, den 5 maj kl 9:00 (telefonmöte)
 • Hardemo, den 5 maj kl 18:00 (telefonmöte)
 • Grimsten, den 7 maj kl 9:00 (Vretstorps Folkets Park)-ute
 • Kumla, den 7 maj kl 13:00 (Skjutbanan Ormhult) ute
 • Rönö, den 8 maj kl 9:00 (digitalt)
 • Oppunda, den 12 maj kl 11:00 (Eriksberg) ute
 • Åker, den 14 maj kl 9:00 (Berga Säteri) ute
 • Selebo, den 14 maj kl 11:00 (Berga Säteri) ute
 • Daga-Björnlunda, den 15 maj kl 13:00 (Parkering Nysäter) ute
 • Daga-Gryt, den 26 augusti kl 09:30 (Magasinet, Göran Lagerstedt)

 

För övriga allmänningar pågår planering och vi annonserar deras stämmor här och genom utskick till berörda.

 

 


Martin Strandberg ny VD för HäradSkog

Vi är glada att kunna presentera Martin Strandberg som HäradSkogs nya VD, se bifogad fil .

Martin är på plats 1 maj. 

Grön infrastruktur


Regeringen har gett Naturvårdsverket ett så kallat "Regeringsuppdrag" att koordinera Länsstyrelsernas arbete med att ta fram länsvisa handlingsplaner för Grön Infrastruktur. Både länsstyrelserna i Örebro och Södermanland har skickat ut sina handlingsplaner på remiss och HäradSkog är en av många remissinstanser. Svaret på Örebro läns remiss skulle vara inne före 30 juni
 och här kan Du läsa vad vi svarade.

Remissen innehöll många rena faktafel och även en del negativa värderingar om dagens skogsbruk. Remissen föreslog också lite luddigt "I praktiken skulle detta innebära införandet av en kostnadsneutral differentierad naturvårdsavgift på massaved, timmer och biobränsle". HäradSkog skickade brev till Länsledningen och begärde svar på en del frågor och HäradSkog ifrågasatte starkt om verkligen länsstyrelsen i Örebro hade i uppdrag att föreslå någon ny finansiering.

Brevet resulterade i att företrädare för skogsbruket i länet träffade Landshövdingen och hennes närmaste medarbetare under ett öppet och kreativt möte och ett antal frågetecken rätades ut.

Senare har HäradSkog och andra företrädare för skogsbruket i Södermanland på motsvarande sätt träffat länsledningen i Södermanland och även där haft en kreativ och bra dialog.

 

Övergripande information om hur Häradskog hanterar personuppgifter hittar du här.