Välkommen till


HäradSkog!

Allmänningsstämmor våren 2020

På grund av den rådande krisen med Coronaviruset så har vi fått skjuta några av våra Allmänningsstämmor på framtiden. Vår tanke nu är att köra stämmorna utomhus där risken för smittspridning är lägre, alternativt i en mindre församling inomhus. För dessa allmänningar är tid och plats bokade.

 

  • Daga Kattnäs, den 14 april kl 9:00. Wattransborg

 

  • Daga Frustuna, den 14 april kl 11:00. Wattransborg

 

För övriga allmänningar pågår planering och vi annonserar deras stämmor här och genom utskick till berörda.

 

Upphandling Röjning

HäradSkog erbjuder härmed möjlighet att lämna offert på årets röjningar. Röjningarna finns fördelade i både Närke och Sörmland. Totalt rör det som 650 hektar fördelat på både ungskogsröjning och underröjning inför gallring. All röjning ska vara klar till 31 dec 2020. Vi ser fram emot ert svar senast 15 april.

Er offert ska innehålla:

  • Pris per hektar. Markägare är minsta enhet så vill vi ha ett genomsnittspris per hektar per markägare.
  • En beskrivning av hur ni kommer att bo när ni utför arbetet (vilken standard), förutsatt att ni/personalen inte är boende inom vårt arbetsområde.
  • En beskrivning hur ni jobbar för att säkerställa att alla delar blir röjt.

Alla våra entreprenörer måste godkännas av fackförbundet GS (tidigare skog och trä). De entreprenörer vi kommer att skriva avtal med kommer vi att meddela facket.

Vi förbehåller oss fri prövningsrätt.

Alla underlag kan beställas av Annika Gillström på HäradSkog. Annikas mail är annika.gillstrom@haradskog.se eller 019-10 80 80.
Läs mer här

Välkomna med era anbud!

HäradSkog AB

 


Martin Strandberg ny VD för HäradSkog

Vi är glada att kunna presentera Martin Strandberg som HäradSkogs nya VD, se bifogad fil .

Martin är på plats 1 maj. 

Grön infrastruktur


Regeringen har gett Naturvårdsverket ett så kallat "Regeringsuppdrag" att koordinera Länsstyrelsernas arbete med att ta fram länsvisa handlingsplaner för Grön Infrastruktur. Både länsstyrelserna i Örebro och Södermanland har skickat ut sina handlingsplaner på remiss och HäradSkog är en av många remissinstanser. Svaret på Örebro läns remiss skulle vara inne före 30 juni
 och här kan Du läsa vad vi svarade.

Remissen innehöll många rena faktafel och även en del negativa värderingar om dagens skogsbruk. Remissen föreslog också lite luddigt "I praktiken skulle detta innebära införandet av en kostnadsneutral differentierad naturvårdsavgift på massaved, timmer och biobränsle". HäradSkog skickade brev till Länsledningen och begärde svar på en del frågor och HäradSkog ifrågasatte starkt om verkligen länsstyrelsen i Örebro hade i uppdrag att föreslå någon ny finansiering.

Brevet resulterade i att företrädare för skogsbruket i länet träffade Landshövdingen och hennes närmaste medarbetare under ett öppet och kreativt möte och ett antal frågetecken rätades ut.

Senare har HäradSkog och andra företrädare för skogsbruket i Södermanland på motsvarande sätt träffat länsledningen i Södermanland och även där haft en kreativ och bra dialog.

 

Övergripande information om hur Häradskog hanterar personuppgifter hittar du här.