Skogen. Arvet.
Framtiden.

Vi skapar välskötta skogar som ger konkurrenskraftig avkastning för nuvarande och kommande generationer – Martin Strandberg, VD Häradskog

Vi erbjuder häradsallmänningar och andra likasinnade skogsägare helhetslösningar inom skogsförvaltning.

Nyheter

Förvaltning

Behöver du hjälp med förvaltning av din egendom? Vi erbjuder en totallösning för både häradsallmänningar och privata skogsägare.

Köpa virke?

För oss handlar avverkning om att
förvalta något som generationer
före oss byggt upp. Hör av dig
till oss om du är intresserad att
bli vår partner.

Vår historia

Häradsallmänningars historia
sträcker sig lång tillbaka i tiden.
Redan på 1300-talet började vår
resa till att idag vara en
modern samägd skogsfastighet.

Skogen, arvet,
framtiden.

 

Här kan ni se en film om Häradskog och våra Häradsallmänningar

Vanliga Frågor

Varför får jag utdelning från en Häradsallmänning?

En fastighet som Du äger har så kallat mantal i en Häradsallmänning. Det innebär att till Din fastighet är kopplad till ett delägarskap i en Häradsallmänning.

Vad är ett mantal?

Antalet mantal anger hur stor andel din fastighet äger av en allmänning. Allmänningarna har olika antal mantal. Det finns alltså inte lika många mantal i alla allmänningar.
Mantal var från början en beskrivning/värdering av vilken bärkraft fastigheten hade. Det skulle nog närmast kunna jämföras med omsättning idag. Mantalet låg till grund för beskattningen av fastigheten. Fler mantal innebar alltså en större fastighet med högre produktion. Förr var jordbruksmark (öppen och plöjd mark) värd mycket mera än skogsmarken vilket medförde att bättre jordbruk gav fler mantal.

Jag har köpt/sålt en fastighet med mantal i en Häradsallmänning. Vad ska jag göra?

Enligt respektive allmännings reglemente så är det Lantmäteriets fastighetsregister med tillhörande oförmedlade mantal som anger delaktighetstal och därmed utdelning för allmänningarna. Inför varje års utdelning hämtas nytt utdrag ut från lantmäteriets register per 31 december året innan utdelningen görs.

Jag vill byta/registrera konto för min utdelning. Hur ska jag göra?

Vi anlitar Swedbank för att administrera vår utdelning. Du kan få din del av utdelningen till valfri bank. Men för att det ska fungera att koppla kontot mot ditt personnummer måste du stå som kontohavare i bankens register för det konto du anmäler. Vill Du ändra konto som Din utdelning betalas till kontakta oss på kontoret på 019-10 80 80 eller fyll i denna blankett och sänd den till oss.

Del av Sveriges Häradsallmänningsförbund

www.haradsallmanningsforbundet.se