Om Häradskog

 

Häradskog ägs av 16 häradsallmänningar i Närke och Södermanland. Vi förvaltar allt från skogen till byggnader, och vi gör årsredovisningarna åt våra ägare och ser till att delägarna får sina utdelningar. Vår affärsidé är att erbjuda högsta möjliga avkastning med god hänsyn till miljön och samhällets övriga intressen. Vi är idag 11 anställda i företaget, men vi sysselsätter många fler genom de samarbeten vi har med våra entreprenörer. Vi har vårt kontor i Örebro.

Förutom våra Häradsallmänningar så förvaltar vi skog åt andra kunder. Det långsiktiga tänkandet vi har från våra Häradsallmänningar tar vi med oss i skötseln av våra externa kunders skogar. Idag förvaltar Häradskog ca 60 000 hektar produktiv skogsmark och av dessa är våra Häradsallmänningar ca 32 000 hektar.

Tillväxten på den produktiva skogsmark som vi förvaltar är ca 350 000 m3sk. Den årliga avverkningen uppgår till ca 300 000 m3sk. Så varje år växer det mer skog på den mark vi förvaltar än vad vi avverkar. Varje fastighet är unik och vi sköter skogen utifrån ägarens och fastighetens förutsättningar.

Vi bildades 2005 genom att slå ihop de båda företagen Närkes häradsallmänningar AB och Norra Sörmlands häradsallmänningar Förvaltnings AB. Det var ett naturligt steg eftersom dom hade samarbetat i flera år och det gav oss en mer rationell förvaltning.