GDPR

 

Integritetspolicy för Häradskog i Örebro AB och Häradsallmänningar
Integritetspolicy för Häradskog i Örebro AB

Vi behandlar de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning. Personuppgifter innebär all information som kan hänföras till en identifierbar fysisk person. Närmare information om vår behandling framgår nedan.

Länk

Integritetspolicy för Häradsallmänningar

Här kan du läsa om Häradsallmänningarnas policy.

Länk