Hardemo häradsallmänning

 

Hardemo häradsallmänning är belägen sydväst om Örebro. Med åren har fastighetsinnehavet ändrats och idag finns våra skogar utanför Hallsberg, Askersund och i Kilsbergen. Se kartan längre ner.

Hardemo häradsallmänning har 198 delägare. Delägarna är jordbruksfastigheter med mark i socknarna Hardemo och Kräcklinge. Delägarskskapet mäts i antal mantal och totalt finns det 97,1 mantal i Hardemo häradsallmänning

Hardemo häradsallmänning äger 1184 hektar mark, fördelat på 1016 hektar produktiv skogsmark, 20 hektar vatten och 149 hektar övrig mark. Medelboniteten, dvs markens produktionsförmåga, är 6,6 m3sk/ha och år. Den årliga tillväxten är ca 6155 m3sk.

Trädslagsfördelningen är:

  • 47 % tall
  • 42 % gran
  • 11 % löv.

Häradsallmänningar har en lång och spännade historia, vilket det går att läsa mer om under om Häradskog och vår historia. Är du intresserad av historian om häradet Hardemo så kan du läsa det här.

 

Skogvaktare

Axel Sjölin

070-340 18 90
axel.sjolin@haradskog.se

Vad är din roll på allmänningen?

Min roll som skogvaktare är att sköta det operativa arbetet på allmänningen. Allt från att planera avverkning och skogsvård för att uppfylla budgeten som styrelsen har beslutat till dialog med idrottsföreningar som vill anordna arrangemang på allmänningen.

Vilket är ditt smultronställe på Hardemo?

Jag tycker det är intressant att se spår av tidigare generationers liv i skogen. Att tex gå den gamla vägen söder om Ribbohyttan upp till torplämningen Ryggåsen och vidare till Träntjärnen.

 

Ordförande

Mikael Niordson

mikael@niordsta.se

 

Beskriv dig själv?
Jag är sedan 30 år en landsbygdsbo tillika ”månskensbonde”. På vår lilla gård i Hardemo producerar vi grovfoder och ”hästkrafter”. För drygt två och ett halvt år sedan fick jag frågan om jag kunde ställa upp som kandidat till posten som ordförande i Hardemo häradsallmänning. Utan att till fullo inse vad det innebar så tackade jag ja och jag har inte ångrat mitt svar då det är ett intressant och ansvarsfullt uppdrag som är fullt av olika utmaningar. 

 

Vad betyder skogen för dig?
Vår lilla skog på 10 hektar har trots sin ringa areal alltid varit en källa för för avkoppling, som promenader och jakt, men numer allt sällan föremål för kroppsvård i samband med skogsvård. 

 

Styrelsen som utses av allmänningsstämman är ansvarig för allmänningens förvaltning. Stämman är varje år på våren. Vi annonserar ut tid och plats för stämman på Häradskogs hemsida under nyheter. Vill du ha mejl om kallelse så kan du höra av dig till info@haradskog.se. 

Styrelsen sammansättning är:
• Mikael Niordson, Ordförande
• Johan Bergstedt, vice ordförande
• Gustaf Eriksson
• Stig Johansson
• Johan Selin

Sedan 2014 har styrelsen uppdragit åt Häradskog att sköta den löpande förvaltningen. Hardemo äger Häradskog tillsammans med 15 andra häradsallmänningar.

Hardemo häradsallmänning har som målsättning att sköta skogen för högsta möjliga långsiktiga hållbara avkastning. Hardemo häradsallmänning delar normalt ut hela det årliga nettot från skogens förvaltning.

På allmänningens mark utanför Hallsberg finns det en bergtäkt. Bergtäkten bidrar positivt till Hardemos resultat årligen.

Aktuellt 2024

Stämma
Onsdag 3 april, kl 15-17 – Kräcklingegården

 

Styrelsemöte bokslut
Tors 15 feb, kl 9-12 – Nemax kontor