Daga-Frustuna Häradsallmänning

 

Daga-Frustuna häradsallmänning är belägen i Gnesta kommun i Södermanlands län men gränsar även över till Stockholms län. Skogarna ligger vid sjön Klämmingen, samt ett skifte vid Malmsjöstugan. Se kartan längre ner.

Daga-Frustuna häradsallmänning har ca 76 delägare. Delägarna är jordbruksfastigheter med mark i gamla Frustuna socken inom Daga Härad. Daga härad bestod av 6 socknar och varje socken är sin egen häradsallmänning.

Daga-Frustuna häradsallmänning äger 1137 hektar mark, fördelat på 831 hektar produktiv skogsmark 126 vatten och 180 hektar övrig mark. Medelboniteten, dvs markens produktionsförmåga, är 5,8 m3sk/ha och år. Den årliga tillväxten är ca 5.225 m3sk.

Trädslagsfördelningen är:

  • 84 % tall
  • 12 % gran
  •  4 % löv.

Häradsallmänningar har en lång och spännade historia, vilket det går att läsa mer om under om Häradskog och vår historia. Är du intresserad av historian om häradet Daga så kan du läsa det här.

 

Skogvaktare

Roger Andersson

070-627 32 25
roger.andersson@haradskog.se

Vad är din roll på allmänningen?
Som skogvaktare planerar jag vad som ska göras beträffande avverkning och skogsvård samt leder dessa åtgärder operativt. Jag ser även till att vägar och rågångar underhålls.
Dessutom blir det jag som på plats får titta på olika intrångsfrågor och bli ett ”bollplank” gentemot förvaltare och ordförande/styrelse.

Vilket är ditt smultronställe på Daga-Frustuna?

Ordförande

Per Lexell

 

 

Beskriv dig själv?

Jag är född och uppvuxen på Ålsta Gård straxt norr om Gnesta. Där bedriver vi i huvudsak ekologisk mjölkproduktion. Vi har ett långsiktigt mål att förvärva mark så fastigheten är bärkraftig även i framtiden då förutsättningarna ständigt förändras. Jag är ny som allmänningsordförande sedan våren 2021 och tänker jobba för långsiktiga relationer och en hållbar förvaltning. 

 

Vad betyder skogen för dig?

Skogen ser jag som lösningen på många av framtidens utmaningar såsom energi, förpacknings och byggnadsmaterial. Vi måste kunna kombinera brukandet av skogen, utöva jakt och fiske med allmänhetens önskemål om rekreation. Förtroendet hos allmänheten får vi inte förlora. Själv är jag gammal orienterare och ser inga problem med det. 

Styrelsen som utses av allmänningsstämman är ansvarig för allmänningens förvaltning. Stämman är varje år på våren. Vi annonserar ut tid och plats för stämman på Häradskogs hemsida under nyheter. Vill du ha mejl om kallelse så kan du höra av dig till info@haradskog.se. 

Styrelsen sammansättning är:
• Per Lexell, Ordförande
• Gustav Dyvling, vice ordförande
• Magnus B
• Lars Fredriksson
• Gunilla Avrén
• Patrik Ek
• Torbjörn Avrén

Styrelsen har uppdragit åt Häradskog att sköta den löpande förvaltningen. Daga-Frustuna äger Häradskog tillsammans med 15 andra Häradsallmänningar.

Daga-Frustuna häradsallmänning har som målsättning att sköta skogen för högsta möjliga långsiktiga hållbara avkastning.

 

Aktuellt 2024

Stämma
Fredag 12 april, kl 12 – Wattrangsborg

Styrelsemöte bokslut
ons 28 feb, kl 13-15:30 – Wattrangsborg