Grimsten Häradsallmänning

Grimsten häradsallmänning är belägen i sydvästra delen av Örebro län. Skogarna ligger på utmed E20 mellan Laxå och Vretstorp. Allmänningen ägen även en fastighet utanför Finnerödja. Se kartan längre ner.

Grimsten häradsallmänning har ca 310 delägare. Delägarna är jordbruksfastigheter med mark i socknarna Hackvad, Viby och del av Ramundeboda.

Grimsten häradsallmänning äger 4,761 hektar mark, fördelat på 4.384 hektar produktiv skogsmark, 13 hektar vatten och 364 hektar övrig mark. Medelboniteten, dvs markens produktionsförmåga, är 7,4 m3sk/ha och år. Den årliga tillväxten är ca 29.331  m3sk.

Trädslagsfördelningen är:

  • 59 % tall
  • 36 % gran
  • 5 % löv.

Häradsallmänningar har en lång och spännade historia, vilket det går att läsa mer om under om Häradskog och vår historia. Är du intresserad av historien om häradet Grimsten så kan du läsa här.

 

Skogvaktare

Axel Sjölin

070-340 18 90
axel.sjolin@haradskog.se

Vad är din roll på allmänningen?

Min roll som skogvaktare är att sköta det operativa arbetet på allmänningen. Allt från att planera avverkning och skogsvård för att uppfylla budgeten som styrelsen har beslutat till dialog med idrottsföreningar som vill anordna arrangemang på allmänningen.

Vilket är ditt smultronställe på Grimsten?

Det smultronställe på Grimstens Häradsallmänning som jag besökt flest gånger innan jag började arbeta på Häradskog är Tripphult. Det är fint året om men speciellt de få dagar det finns dragna spår så att man kan åka längdskidor.

Ordförande

 

Lars-Göran Larsson

larsa.larsson58@gmail.com

 

Beskriv dig själv?

 

Vad betyder skogen för dig?  

Styrelsen som utses av allmänningsstämman är ansvarig för allmänningens förvaltning. Stämman är varje år på våren. Vi annonserar ut tid och plats för stämman på Häradskogs hemsida under nyheter. Vill du ha mejl om kallelse så kan du höra av dig till info@haradskog.se. 

Styrelsen sammansättning är:
• Lars-Göran Larsson, Ordförande
• Anders Eriksson, vice ordf.
• Klas Wetter
• Fredrik Nilsson
• Sören Pettersson

 

Styrelsen har uppdragit åt Häradskog att sköta den löpande förvaltningen. Grimsten  äger Häradskog tillsammans med 15 andra Häradsallmänningar.

Grimsten häradsallmänning har som målsättning att sköta skogen för högsta möjliga långsiktiga hållbara avkastning. Grimsten häradsallmänning delar normalt ut hela det årliga nettot från skogens förvaltning.

Aktuellt 2024

Stämma
Onsdag 3 april, kl 10-12 – Viby Krog

 

Styrelsemöte bokslut
Mån 19 feb, kl 9-12 – Fabriksgatan 54 A