Grimsten Häradsallmänning

Grimsten häradsallmänning är belägen i sydvästra delen av Örebro län. Skogarna ligger på utmed E20 mellan Laxå och Vretstorp. Allmänningen ägen även en fastighet utanför Finnerödja. Se kartan längre ner.

Grimsten häradsallmänning har ca 310 delägare. Delägarna är jordbruksfastigheter med mark i socknarna Hackvad, Viby och del av Ramundeboda.

Grimsten häradsallmänning äger 4,761 hektar mark, fördelat på 4.382 hektar produktiv skogsmark, 13 hektar vatten och 366 hektar övrig mark. Medelboniteten, dvs markens produktionsförmåga, är 7,4 m3sk/ha och år. Den årliga tillväxten är ca 28.500 m3sk.

Trädslagsfördelningen är:

  • 59 % tall
  • 36 % gran
  • 5 % löv.

Häradsallmänningar har en lång och spännade historia, vilket det går att läsa mer om under om Häradskog och vår historia. Är du intresserad av historien om häradet Grimsten så kan du läsa här.

 

Skogvaktare

Åke Algotsson

070-230 21 44
ake.algotsson@haradskog.se

Vad är din roll på allmänningen?
Som skogvaktare planerar jag vad som ska göras beträffande avverkning och skogsvård samt leder dessa åtgärder operativt. Jag ser även till att vägar och rågångar underhålls.
Dessutom blir det jag som på plats får titta på olika intrångsfrågor och bli ett ”bollplank” gentemot förvaltare och ordförande/styrelse.

Vilket är ditt smultronställe på Grimsten?
Tallskogen på Tripphultsmon. Härligt att inom kort avstånd få se tallskog i olika åldrar. Dessutom ta del av historien genom att besöka den gamla vargjaktplatsen och försöka föreställa sig hur det en gång gick till att jaga varg.

Ordförande

 

Lars-Göran Larsson

larsa.larsson58@gmail.com

 

Beskriv dig själv?

 

Vad betyder skogen för dig?  

Styrelsen som utses av allmänningsstämman är ansvarig för allmänningens förvaltning. Stämman är varje år på våren. Vi annonserar ut tid och plats för stämman på Häradskogs hemsida under nyheter. Vill du ha mejl om kallelse så kan du höra av dig till info@haradskog.se. 

Styrelsen sammansättning är:
• Lars-Göran Larsson, Ordförande
• Klas Wetter
• Fredrik Nilsson
• Anders Eriksson
• Sören Pettersson

 

Styrelsen har uppdragit åt Häradskog att sköta den löpande förvaltningen. Grimsten  äger Häradskog tillsammans med 15 andra Häradsallmänningar.

Grimsten häradsallmänning har som målsättning att sköta skogen för högsta möjliga långsiktiga hållbara avkastning. Grimsten häradsallmänning delar normalt ut hela det årliga nettot från skogens förvaltning.

Aktuellt 2023

Styrelsemöte
Fredag 17 feb, kl 09-12 – Fabriksgatan 54A

Stämma
Onsdag 29 mars, kl. 10.00, Viby krog