Vanliga frågor

Här finner ni svar på våra vanligaste frågor.

Varför får jag utdelning från en Häradsallmänning?

En fastighet som Du äger har så kallat mantal i en Häradsallmänning. Det innebär att Din fastighet är kopplad till ett delägarskap i en Häradsallmänning.

Vad är ett mantal?

Antalet mantal anger hur stor andel din fastighet äger av en allmänning. Allmänningarna har olika antal mantal. Det finns alltså inte lika många mantal i alla allmänningar.
Mantal var från början en beskrivning/värdering av vilken bärkraft fastigheten hade. Det skulle nog närmast kunna jämföras med omsättning idag. Mantalet låg till grund för beskattningen av fastigheten. Fler mantal innebar alltså en större fastighet med högre produktion. Förr var jordbruksmark (öppen och plöjd mark) värd mycket mera än skogsmarken vilket medförde att bättre jordbruk gav fler mantal.

Jag har köpt/sålt en fastighet med mantal i en Häradsallmänning. Vad ska jag göra?

Enligt respektive allmännings reglemente så är det Lantmäteriets fastighetsregister med tillhörande oförmedlade mantal som anger delaktighetstal och därmed utdelning för allmänningarna. Inför varje års utdelning hämtas nytt utdrag ut från lantmäteriets register per 31 december året innan utdelningen görs.

Jag vill byta/registrera konto för min utdelning. Hur ska jag göra?

Vi anlitar Swedbank för att administrera vår utdelning. Du kan få din del av utdelningen till valfri bank. Men för att det ska fungera att koppla kontot mot ditt personnummer måste stå som kontohavare i bankens register för det konto du anmäler. Vill Du ändra konto som Din utdelning betalas till så kontakta oss på kontoret på 019-10 80 80 eller fyll i denna blankett och sänd den till oss.

Jag har en fråga gällande skogen i min närhet. Vem ska jag kontakta?

Har du frågor om den operativa verksamheten i fält på någon av våra förvaltningar ska du kontakta den för området ansvarige skogvaktaren. Se namn och nummer under kontakter eller under fliken allmänningar.

Jag är intresserad av att arrendera jakt.

Maila oss dina kontaktuppgifter och vad/vart du är intresserad av till jakt@haradskog.se så återkommer vi om vi har någon jaktmark som vi tror kan vara av intresse för dig.