Kumla häradsallmänning

 

Kumla häradsallmänning är belägen söder om Hallsberg i Örebro län. Skogarna ligger i väst östlig riktning från Tisarbaden mot Pålsboda. Se kartan längre ner.

Kumla häradsallmänning har ca 570 delägare. Delägarna är jordbruksfastigheter med mark i socknarna Kumla, Hallsberg och Lerbäck i Askersunds kommun.

Kumla häradsallmänning äger 2.139 hektar mark, fördelat på 1.803 hektar produktiv skogsmark, 14 hekar vatten och 322 hektar övrig mark. Medelboniteten, dvs markens produktionsförmåga, är 6,1 m3sk/ha och år. Den årliga tillväxten är ca 11.065 m3sk.

Trädslagsfördelningen är:

  • 67 % tall
  • 26 % gran
  • 7 % löv.

Häradsallmänningar har en lång och spännade historia, vilket det går att läsa mer om under om Häradskog och vår historia. Är du intresserad av historien om häradet Kumla så kan du läsa här.

 

Skogvaktare

Åke Algotsson

070-230 21 44
ake.algotsson@haradskog.se

Vad är din roll på allmänningen?
Som skogvaktare planerar jag vad som ska göras beträffande avverkning och skogsvård samt leder dessa åtgärder operativt. Jag ser även till att vägar och rågångar underhålls.
Dessutom blir det jag som på plats får titta på olika intrångsfrågor och bli ett ”bollplank” gentemot förvaltare och ordförande/styrelse.

Vilket är ditt smultronställe på Kumla?
Utefter vägen från Hallsberg upp mot Ormhult strax efter att man kommit in på allmänning. Härligt att få stå i den gamla tallskogen och få titta ut mot den uppväxande tallungskogen.

Ordförande 

Håkan Eriksson

he@sorby.se

 

Beskriv dig själv?
Äger lite jord som är ut arrenderad samt skog där jag röjer en del själv samt lejer in hjälp, vindfällehuggning samt lite gallring av vissa bestånd.
Farmartjänst arbeten är en stor del av försörjningen med en blandning på uppdragen.
Som ordförande för Kumla Häradsallmänning sedan 2009 så har det blivit många omväxlande kontakter och erfarenheter genom åren.

 

Vad betyder skogen för dig?
När man inte är en skogsägare som inte jagar, då får det bli en översyn av skogen hur det växer och förändrar sig vid jämna tillfällen, för det är fantastiskt hur fort det ändrar sig över årens lopp, en kalyta är inte lätt att överblicka efter ett par år, när granar, tallar eller lärk tävlat iväg med björken. Framöver kanske det blir lite mer tid för att plocka några fler bär. 

 

Styrelsen som utses av allmänningsstämman är ansvarig för allmänningens förvaltning. Stämman är varje år på våren. Vi annonserar ut tid och plats för stämman på Häradskogs hemsida under nyheter. Vill du ha mejl om kallelse så kan du höra av dig till info@haradskog.se. 

Styrelsen sammansättning är:
• Håkan Eriksson, Ordförande
• Pär Hussmo, vice ordförande
• Magnus Tjäderbäck
• Mikael Nordström
• Lars Persson

Styrelsen har uppdragit åt Häradskog att sköta den löpande förvaltningen. Kumla äger Häradskog tillsammans med 15 andra Häradsallmänningar.

Kumla häradsallmänning har som målsättning att sköta skogen för högsta möjliga långsiktiga hållbara avkastning. Kumla häradsallmänning delar normalt ut hela det årliga nettot från skogens förvaltning.

Aktuellt 2023

Stämma
Fredag 24 mars, kl. 13.00, Goda Rum ( Lunch serveras kl. 12:30)

Styrelsemöte
Tisdag 14 feb, kl 13:30-16:30 -Fabriksgatan 54A