Kumla häradsallmänning

 

Kumla häradsallmänning är belägen söder om Hallsberg i Örebro län. Skogarna ligger i väst östlig riktning från Tisarbaden mot Pålsboda. Se kartan längre ner.

Kumla häradsallmänning har ca 570 delägare. Delägarna är jordbruksfastigheter med mark i socknarna Kumla, Hallsberg och Lerbäck i Askersunds kommun.

Kumla häradsallmänning äger 2.139 hektar mark, fördelat på 1.797 hektar produktiv skogsmark, 14 hekar vatten och 324 hektar övrig mark. Medelboniteten, dvs markens produktionsförmåga, är 6 m3sk/ha och år. Den årliga tillväxten är ca 11.490 m3sk.

Trädslagsfördelningen är:

  • 67 % tall
  • 26 % gran
  • 7 % löv.

Häradsallmänningar har en lång och spännade historia, vilket det går att läsa mer om under om Häradskog och vår historia. Är du intresserad av historien om häradet Kumla så kan du läsa här.

 

Skogvaktare

Axel Sjölin

070-340 18 90
axel.sjolin@haradskog.se

Vad är din roll på allmänningen?

Min roll som skogvaktare är att sköta det operativa arbetet på allmänningen. Allt från att planera avverkning och skogsvård för att uppfylla budgeten som styrelsen har beslutat till dialog med idrottsföreningar som vill anordna arrangemang på allmänningen.

Vilket är ditt smultronställe på Kumla?

Ett smultronställe i bokstavlig mening på Kumla Häradsallmänning är att stanna och plocka smultron i vägkanten när man åker över allmänningen på väg till Tisaren för att bada. Ett smultronställe i en mer bildlig mening är att gå en tur till flyttblocket ”Stora byn” och klättra upp för den rangliga stegen.

Ordförande 

Håkan Eriksson

he@sorby.se

 

Beskriv dig själv?
Äger lite jord som är ut arrenderad samt skog där jag röjer en del själv samt lejer in hjälp, vindfällehuggning samt lite gallring av vissa bestånd.
Farmartjänst arbeten är en stor del av försörjningen med en blandning på uppdragen.
Som ordförande för Kumla Häradsallmänning sedan 2009 så har det blivit många omväxlande kontakter och erfarenheter genom åren.

 

Vad betyder skogen för dig?
När man inte är en skogsägare som inte jagar, då får det bli en översyn av skogen hur det växer och förändrar sig vid jämna tillfällen, för det är fantastiskt hur fort det ändrar sig över årens lopp, en kalyta är inte lätt att överblicka efter ett par år, när granar, tallar eller lärk tävlat iväg med björken. Framöver kanske det blir lite mer tid för att plocka några fler bär. 

 

Styrelsen som utses av allmänningsstämman är ansvarig för allmänningens förvaltning. Stämman är varje år på våren. Vi annonserar ut tid och plats för stämman på Häradskogs hemsida under nyheter. Vill du ha mejl om kallelse så kan du höra av dig till info@haradskog.se. 

Styrelsen sammansättning är:
• Håkan Eriksson, Ordförande
• Pär Hussmo, vice ordförande
• Magnus Tjäderbäck
• Mikael Nordström
• Patrik Bergman

Styrelsen har uppdragit åt Häradskog att sköta den löpande förvaltningen. Kumla äger Häradskog tillsammans med 15 andra Häradsallmänningar.

Kumla häradsallmänning har som målsättning att sköta skogen för högsta möjliga långsiktiga hållbara avkastning. Kumla häradsallmänning delar normalt ut hela det årliga nettot från skogens förvaltning.

Aktuellt 2024

Stämma
Fredag 22 mars, kl 12:00- Goda Rum, Kumla

Styrelsemöte bokslut
Ons 14 feb, kl 13:30-16:30 – Fabriksgatan 54 A