Rönö Häradsallmänning

 

Väster-Rekarne Häradsallmänning är belägen väster om Eskilstuna i Södermanlands län. Skogarna ligger på Kungsörsåsen mellan just Kungsör och Alberga. Se kartan längre ner.

Väster-Rekarne Häradsallmänning har ca 380 delägare. Delägarna är jordbruksfastigheter med mark i socknarna Västermo, Öja, Lista, Gillberga, Eskilstuna Fors, Råby Rekarne, Torshälla och Tumbo.

Väster-Rekarne Häradsallmänning äger 1505 hektar mark, fördelat på 1420 hektar produktiv skogsmark och 95 hektar övrig mark. Medelboniteten, dvs markens produktionsförmåga, är 6,8 m3sk/ha och år. Den årliga tillväxten är ca 9 000 m3sk.

Trädslagsfördelningen är:

  • 55 % tall
  • 35 % gran
  • 10 % löv.

Historien om Väster-Rekarne Häradsallmänning finns väl dokumenterad i boken om Väster-Rekarne Häradsallmänning. Är du intresserad av ett exemplar så kan du mejla till info@haradskog.se.

 

Skogvaktare

Roger Andersson

070-627 32 25
roger.andersson@haradskog.se

Vad är din roll på allmänningen?
Som skogvaktare planerar jag vad som ska göras beträffande avverkning och skogsvård samt leder dessa åtgärder operativt. Jag ser även till att vägar och rågångar underhålls.
Dessutom blir det jag som på plats får titta på olika intrångsfrågor och bli ett ”bollplank” gentemot förvaltare och ordförande/styrelse.

Vilket är ditt smultronställe på Rönö?

Ordförande

Sune Olsson

sune.stockbacken@gmail.com

Beskriv dig själv?
Jag är lantbrukare, har varit aktiv skogsägare sedan 1970-talet 

Vad betyder skogen för dig?
Skogen har stor betydelse både ekonomiskt och känslomässigt. Alltid lika förunderligt och glädjande att efter några år komma tillbaka till ett bestånd och se effekten av en utförd åtgärd.

Styrelsen som utses av allmänningsstämman är ansvarig för allmänningens förvaltning. Stämman är varje år på våren. Vi annonserar ut tid och plats för stämman på Häradskogs hemsida under nyheter. Vill du ha mejl om kallelse så kan du höra av dig till info@haradskog.se. 

Styrelsen sammansättning är:
• Klas Gustafsson, Ordförande
• Mauritz Klingspor, vice ordförande
• Elisabeth Larsson
• Anders Andersson
• Ulf Andersson
• Klas Thuresson
• Anders Lundström.

Styrelsen har uppdragit åt Häradskog att sköta den löpande förvaltningen. Väster-Rekarne äger Häradskog tillsammans med 15 andra Häradsallmänningar.

Väster-Rekarne Häradsallmänning har som målsättning att sköta skogen för högsta möjliga långsiktiga hållbara avkastning. Väster-Rekarne Häradsallmänning delar normalt ut hela det årliga nettot från skogens förvaltning.

På allmänningens mark finns det gott om vilt och styrelsen har valt att engagera sig mer i frågan för att få balans mellan skador på ungskogar och storleken på viltstammarna. Väster-Rekarne har varit hårt drabbat av granbarkborre under 2019 och 2020.

Aktuellt

Stämma 

Sammanträden 2021