Rönö Häradsallmänning

 

Rönö häradsallmänning är belägen . Se kartan längre ner.

Rönö häradsallmänning har ca 388 delägare. Delägarna är jordbruksfastigheter med mark i socknarna Ripsa, Svärta, Lästringe, Bogsta, Råby-Rönö, Tystberga, Ludgo, Lid, Torsåker, Spelvik, Runtuna, Bälinge, Sättersta och Helgona.

Rönö häradsallmänning äger 618 hektar mark, fördelat på 522 hektar produktiv skogsmark och 96 hektar övrig mark. Medelboniteten, dvs markens produktionsförmåga, är 6,5 m3sk/ha och år. Den årliga tillväxten är ca 3 905 m3sk.

Trädslagsfördelningen är:

  • 59 % tall
  • 33 % gran
  •  8 % löv.

Häradsallmänningar har en lång och spännade historia, vilket det går att läsa mer om under om Häradskog och vår historia. Är du intresserad av historian om häradet Rönö så kan du läsa det här.

 

Skogvaktare

Roger Andersson

070-627 32 25
roger.andersson@haradskog.se

Vad är din roll på allmänningen?
Som skogvaktare planerar jag vad som ska göras beträffande avverkning och skogsvård samt leder dessa åtgärder operativt. Jag ser även till att vägar och rågångar underhålls.
Dessutom blir det jag som på plats får titta på olika intrångsfrågor och bli ett ”bollplank” gentemot förvaltare och ordförande/styrelse.

Vilket är ditt smultronställe på Rönö?

Ordförande

Johan Trolle Löwen

Beskriv dig själv?

Vad betyder skogen för dig?

Styrelsen som utses av allmänningsstämman är ansvarig för allmänningens förvaltning. Stämman är varje år på våren. Vi annonserar ut tid och plats för stämman på Häradskogs hemsida under nyheter. Vill du ha mejl om kallelse så kan du höra av dig till info@haradskog.se. 

Styrelsen sammansättning är:
• Johan Trolle Löwen, Ordförande
• Jan Hellström, vice ordförande
• Anders Ånestrand
• Leif Andersson
• Clas Eriksson

Styrelsen har uppdragit åt Häradskog att sköta den löpande förvaltningen. Rönö äger Häradskog tillsammans med 15 andra Häradsallmänningar.

Rönö häradsallmänning har som målsättning att sköta skogen för högsta möjliga långsiktiga hållbara avkastning. Rönö häradsallmänning delar normalt ut hela det årliga nettot från skogens förvaltning.

 

Aktuellt 2024

Styrelsemöte bokslut
Fredag 5 april, kl 9:30 – Sjösa gårdskontor