Väster-Rekarne häradsallmänning

 

Väster-Rekarne häradsallmänning är belägen väster om Eskilstuna i Södermanlands län. Skogarna ligger på Kungsörsåsen mellan just Kungsör och Alberga. Se kartan längre ner.

Väster-Rekarne häradsallmänning har ca 380 delägare. Delägarna är jordbruksfastigheter med mark i socknarna Västermo, Öja, Lista, Gillberga, Eskilstuna Fors, Råby Rekarne, Torshälla och Tumbo.

Väster-Rekarne häradsallmänning äger 1505 hektar mark, fördelat på 1420 hektar produktiv skogsmark och 95 hektar övrig mark. Medelboniteten, dvs markens produktionsförmåga, är 6,8 m3sk/ha och år. Den årliga tillväxten är ca 9 073 m3sk.

Trädslagsfördelningen är:

  • 57 % tall
  • 32 % gran
  • 10 % löv.

Historien om Väster-Rekarne häradsallmänning finns väl dokumenterad i boken om Väster-Rekarne häradsallmänning. Är du intresserad av ett exemplar så kan du mejla till info@haradskog.se.

 

Skogvaktare

Carina K. Forsberg

070-668 90 72
carina.k.forsberg@haradskog.se

Vad är din roll på allmänningen?
Som skogvaktare planerar jag vad som ska göras beträffande avverkning och skogsvård samt leder dessa åtgärder operativt. Jag ser även till att vägar och rågångar underhålls.
Dessutom blir det jag som på plats får titta på olika intrångsfrågor och svarar gentemot förvaltare och ordförande/styrelse.

Vilket är ditt smultronställe på Väster-Rekarne?

Fantastisk tallproduktion längs åsen som går på båda sidor av väg 56. Som kuriosa har Väster Rekarne ett mindre hybridasphägn, ett spännande försök som är roligt att följa.

Ordförande

Klas Gustafsson

gustafssonklas7@gmail.com

Beskriv dig själv?
Född och uppväxt på Åby Lista
Ungdomen ägnade jag i huvudsak åt att spela fotboll och att hjälpa till hemma på gården, det senare till min lärares stora förtret som tyckte jag borde bli diplomat.
Är lantbrukare till yrket och har numera spannmålsodling och skogsbruk som bas efter ett antal år med grisuppfödning.
Jag har fått förtroendet att vara ordförande i Väster-Rekarne sedan 2018

Vad betyder skogen för dig?
För mig är skogen en del av själva livet, den ger mig luft, värme, inkomst, mat och en känsla av lugn när jag är i den.

Styrelsen som utses av allmänningsstämman är ansvarig för allmänningens förvaltning. Stämman är varje år på våren. Vi annonserar ut tid och plats för stämman på Häradskogs hemsida under nyheter. Vill du ha mejl om kallelse så kan du höra av dig till info@haradskog.se. 

Styrelsen sammansättning är:
• Klas Gustafsson, Ordförande
• Mauritz Klingspor, vice ordförande
• Elisabeth Larsson
• Tommy Hellberg
• Ulf Andersson
• Klas Thuresson
• Anders Lundström

Styrelsen har uppdragit åt Häradskog att sköta den löpande förvaltningen. Väster-Rekarne äger Häradskog tillsammans med 15 andra Häradsallmänningar.

Väster-Rekarne häradsallmänning har som målsättning att sköta skogen för högsta möjliga långsiktiga hållbara avkastning. Väster-Rekarne Häradsallmänning delar normalt ut hela det årliga nettot från skogens förvaltning.

På allmänningens mark finns det gott om vilt och styrelsen har valt att engagera sig mer i frågan för att få balans mellan skador på ungskogar och storleken på viltstammarna. Väster-Rekarne har varit hårt drabbat av granbarkborre under 2019 och 2020.

Aktuellt 2024

Stämma
Onsdag 24 april, kl 10 – Eskilstuna GK

Styrelsemöte bokslut
Tors 7 mars, kl 13-16 – Eskilstuna GK