Styrelse

Välkommen till styrelsen i Häradskog. Styrelsen väljs av våra ägare och skall alltid bestå av en majoritet av våra ingående Häradsallmänningar. För att alla ägare ska få en god insyn i Häradskog och kunna påverka inriktningen på företaget så arrangerar styrelsen en träff för alla ägare på hösten.

Peter Reuterström

Peter Reuterström

Ordförande

Filip Dalme

Filip Dalme

Styrelseledamot

Markus Forsbäck

Markus Forsbäck

Styrelseledamot

Emil Ekman

Emil Ekman

Styrelseledamot

Anna Bernadotte

Anna Bernadotte

Styrelseledamot

Martin Strandberg

Martin Strandberg

Verkställande Direktör