Styrelse

Välkommen till styrelsen i Häradskog. Styrelsen väljs av våra ägare och skall alltid bestå av en majoritet av våra ingående Häradsallmänningar. För att alla ägare ska få en god insyn i Häradskog och kunna påverka inriktningen på företaget så arrangerar styrelsen en träff för alla ägare på hösten.

Per Sandberg

Per Sandberg

Ordförande

Peter Reuterström

Peter Reuterström

Vice Ordförande

Alf Hedlund

Alf Hedlund

Styrelseledamot

Emil Ekman

Emil Ekman

Styrelseledamot

Håkan Eriksson

Håkan Eriksson

Styrelseledamot

Martin Strandberg

Martin Strandberg

Verkställande Direktör

Markus Forsbäck

Markus Forsbäck

Styrelseledamot