Oppunda häradsallmänning

Oppunda häradsallmänning är belägen söder om Katrineholm i Södermanlands län och ett skifte i Finspångs kommun i Östergötland. Skogarna ligger mellan sjön Tisnaren i väster och Ändebol i öster.

Oppunda häradsallmänning har ca 1.100 delägare. Delägarna är jordbruksfastigheter med mark i gamla Oppunda härad, med socknarna Västra Vingåker, Östra Vingåker, Österåker, Julita, Floda, Stora Malm, Sköldinge, Lerbo, Blacksta, Vadsbro, Bettna, Vrena och Husby-Oppunda.

Oppunda häradsallmänningen äger 2096 hektar mark och vatten, fördelat på 1846 hektar produktiv skogsmark, 112 ha vatten och 137 ha övrigt. Markerna ligger välarronderat i sju skiften. Medelboniteten är 7,7 m3sk/ha. Den totala tillväxten är 12 016 m3sk per år.

Trädslagsfördelningen är;
• 43 % tall
• 43 % gran
• 12 % löv

Oppunda häradsallmänning har en spännande historia som t.ex. sågverksägare och många markbyten genom århundraden. Historien finns väl dokumenterad i boken om Oppunda häradsallmänning. Är du intresserad av ett exemplar så kan du mejla till info@haradskog.se.

Skogvaktare

Carina K. Forsberg

070-668 90 72
carina.k.forsberg@haradskog.se

Vad är din roll på allmänningen?
Som skogvaktare planerar jag vad som ska göras beträffande avverkning och skogsvård samt leder dessa åtgärder operativt. Jag ser även till att vägar och rågångar underhålls.
Dessutom blir det jag som på plats får titta på olika intrångsfrågor och svarar gentemot förvaltare och ordförande/styrelse.

Vilket är ditt smultronställe på Oppunda?

Fantastisk tallproduktion finns på Stentorpsskiftet mot länsgränsen. Som kuriosa har Oppunda Kopparbäckseken som är magnifik och unik.

Ordförande

Johan Hamilton

johan1.hamilton@gmail.com

Beskriv dig själv?
Jag är ordförande i Oppunda häradsallmänning sedan 2016 och är ägare till Kjesäter och Sköldnäs utanför Vingåker. Jag har en bakgrund från finansmarknaden samtidigt som jag sedan 1981 är ägare till Kjesäter. Min målsättning har varit att löpande utöka och utveckla fastighetsinnehavet och kunna lämna över en bättre fastighet till nästa generation än den som jag själv tog över.

Vad betyder skogen för dig?

Skogen fungerar som en brygga över generationerna så det är väsentligt att verka för en långsiktig målsättning vad gäller tillväxt och avkastning. I vår skogliga förvaltning ska vi verka för ett produktionsinriktat skogsbruk och samtidigt lyfta de delar av innehavet som har särskilt höga naturvärden.

Skogen ska fylla allt fler målsättningar när det gäller klimatomställning och behoven för rekreation och välbefinnande, vilket ställer stora krav på att vi ej gör avkall på ägande- och brukanderätten.

Styrelsen som utses av allmänningsstämman är ansvarig för allmänningens förvaltning. Stämman är varje år på våren. Vi annonserar ut tid och plats för stämman på Häradskogs hemsida under nyheter. Vill du ha mejl om kallelse så kan du höra av dig till info@haradskog.se.

Styrelsen sammansättning är:

• Johan Hamilton, Ordförande
• Jerker Olsson, vice ordförande
• Caroline Bonde-Deichmann
• Jan Lewenhaupt
• Ebba Lindahl
• Torkel Pettersson
• Claes Tamm

Styrelsen har uppdragit åt Häradskog att sköta den löpande förvaltningen. Oppunda är delägare i Häradskog tillsammans med 15 andra Häradsallmänningar.

Oppunda häradsallmännings har som målsättning att sköta skogen för  god värdetillväxt och ekonomisk avkastning för delägarna. Styrelsen har tagit fram ett måldokument för skötseln av Oppunda häradsallmänning. Måldokumentet hjälper till att styra verksamheten på både kort och lång sikt.

Aktuellt 2024

Stämma
Onsdag 15 maj, kl 11 – Duveholms herrgård

Styrelsemöte bokslut
Tis 5 mars, kl 9-12 – Duveholm