Daga-Björnlunda Häradsallmänning

 

Daga-Björnlunda häradsallmänning är belägen i Gnesta kommun i Södermanlands län. Skogarna ligger vid Grytsheden norr om Stjärnhov, några skiften norr om Skeppsta och ett skifte i Axala som finns söder om Björnlunda.

Daga-Björnlunda häradsallmänning har 87 delägare. Delägarna är jordbruksfastigheter med mark i gamla Björnlunda socken inom Daga Härad. Daga härad bestod av 6 socknar och varje socken är sin egen häradsallmänning.

Daga-Björnlunda häradsallmänning äger 1.000 hektar mark och vatten, fördelat på 836 hektar produktiv skogsmark, 71 ha vatten och 89 ha övrigt. Medelboniteten är 5,6 m3sk/ha. Den totala tillväxten är 4.807 m3sk per år.

Trädslagsfördelningen är;
• 84 % tall
• 12 % gran
• 3 % löv

Häradsallmänningar har en lång och spännade historia, vilket det går att läsa mer om under om Häradskog och vår historia. Är du intresserad av historian om häradet Daga så kan du läsa det här.

Skogvaktare

Roger Andersson

070-627 32 25
roger.andersson@haradskog.se

Vad är din roll på allmänningen?
Som skogvaktare planerar jag vad som ska göras beträffande avverkning och skogsvård samt leder dessa åtgärder operativt. Jag ser även till att vägar och rågångar underhålls.
Dessutom blir det jag som på plats får titta på olika intrångsfrågor och bli ett ”bollplank” gentemot förvaltare och ordförande/styrelse.

Vilket är ditt smultronställe på Daga-Björnlunda?

Ordförande

Magnus Rinman

magnus.rinman@ekhov.se

 

Beskriv dig själv?
Jag heter Magnus Rinman, 36 år och är ekonomagronom. Jag bor på en gård som heter Ekhov utanför Björnlunda. Här driver jag ett lantbruksföretag tillsammans med min bror. Företagets huvudinriktning är äggproduktion, men även spannmål, skog, hyresbostäder och gårdsbutik är viktiga delar av verksamheten. Efter ett antal år i Björnlundas Häradsallmännings styrelse valdes jag till ordförande 2020. 

Vad betyder skogen för dig?
Skogen är viktig för mig ur flera aspekter, dels som en del av företaget och ska precis som jordbruksmarken bedrivas så att den bidrar med intäkter, och måste skötas därefter. Rätt insatser ska göras vid rätt tidpunkt och skogen ska skördas när den är mogen för att ge maximal avkastning. Skogen är även en självklar plats för avkoppling för mig och min familj. Jakt och hundpromenader är viktiga delar av mitt liv och stunden i skogen ger mig alltid energi och återhämtning. 

Styrelsen som utses av allmänningsstämman är ansvarig för allmänningens förvaltning. Stämman är varje år på våren. Vi annonserar ut tid och plats för stämman på Häradskogs hemsida under nyheter. Vill du ha mejl om kallelse så kan du höra av dig till info@haradskog.se.

Styrelsen sammansättning är:

• Magnus Rinman, Ordförande
• Anders Andersson, vice ordförande
• Lars-Göran Andersson
• Mattias Lexell
• Per Carlsson

Styrelsen har uppdragit åt Häradskog att sköta den löpande förvaltningen. Daga-Björnlunda är delägare i Häradskog tillsammans med 15 andra Häradsallmänningar.

Daga-Björnlunda häradsallmännings har som målsättning att sköta skogen för  god värdetillväxt och ekonomisk avkastning för delägarna. Daga-Björnlunda häradsallmänning delar normalt ut hela det årliga nettot från skogens förvaltning.

Aktuellt 2024

Stämma
Fredag 19 april, kl 10 – Wattrangsborg

Styrelsemöte bokslut
Mån 4 mars, kl 9:30-12 – Wattrangsborg