Selebo häradsallmänning

 

Selebo häradsallmänning är belägen mellan Södertälje och Strängnäs i Stockholms län. Skogarna finns i två områden, ett norr om Nykvarn och ett väster om Nykvarn. Se kartan längre ner.

Selebo häradsallmänning har 264 delägare. Delägarna är jordbruksfastigheter med mark i socknarna Aspö, Kärnbo, Toresund, Yttersele, Översele, Ytterenhörna, Överenhörna och Taxige.

Selebo häradsallmänning äger 1.688 hektar mark, fördelat på 1.512 hektar produktiv skogsmark, 16 hektar vatten och 159 hektar övrig mark. Medelboniteten, dvs markens produktionsförmåga, är 6,7 m3sk/ha och år. Den årliga tillväxten är ca 9.401 m3sk.

Trädslagsfördelningen är:

  • 61 % tall
  • 33 % gran
  • 6 % löv.

Häradsallmänningar har en lång och spännade historia, vilket det går att läsa mer om under om Häradskog och vår historia. Är du intresserad av historian om häradet Selebo så kan du läsa det här.

 

Skogvaktare

Roger Andersson

070-627 32 25
roger.andersson@haradskog.se

Vad är din roll på allmänningen?
Min arbetsuppgift på Selebo häradsallmänning är att genomföra det Styrelsen i allmänningen och VD i Häradskog beslutat skall utföras.
Jag planerar, ser till att det utförs och följer upp: avverkningar, skogsvård, rotposter, vägunderhåll och nybyggnad av vägar.
Det blir även en del handläggning av intrång typ kraftledningar.

Vilket är ditt smultronställe på Selebo?
På Ryssjömon finns många fina platser att njuta av en kopp kaffe och se vår välskötta skog.

Ordförande

Emil Ekman

waxang@outlook.com

Beskriv dig själv?
Jag har varit ordförande i Selebo i två år. Jag och min fru driver Waxängsgård med flera olika grenar, skogsbruk, skogsentreprenad, hyresbostäder, köttdjur och travhästar.

Vad betyder skogen för dig?
Skogen betyder mycket. Dels ekonomiskt för vårat företag men även på ett personligt plan. Jag är i skogen varje dag både i jobbet och på fritid, jakt är ett stort intresse!

Styrelsen som utses av allmänningsstämman är ansvarig för allmänningens förvaltning. Stämman är varje år på våren. Vi annonserar ut tid och plats för stämman på Häradskogs hemsida under nyheter. Vill du ha mejl om kallelse så kan du höra av dig till info@haradskog.se. 

Styrelsen sammansättning är:
• Emil Ekman, Ordförande
• Fredrik Klingspor, vice ordförande
• Anna Bernadotte
• Caroline Hamilton
• Carl af Ugglas

Styrelsen har uppdragit åt Häradskog att sköta den löpande förvaltningen. Selebo häradsallmänning äger Häradskog tillsammans med 15 andra Häradsallmänningar.

Selebo häradsallmänning har som målsättning att sköta skogen för högsta möjliga långsiktiga hållbara avkastning. Selebo Häradsallmänning delar normalt ut hela det årliga nettot från skogens förvaltning.

På allmänningens mark väster om Nykvarn finns det en bergtäkt. Bergtäkten bidrar positivt till Selebos resultat årligen.

Aktuellt 2024

Stämma 
Torsdag 25 april, kl 10 – Låsta Gårdshotell

Styrelsemöte bokslut
Mån 11 mars, kl 13-16 – Låsta Gårdshotell