Förvaltning

 

För Häradskog är grunden i vår verksamhet den skogliga förvaltningen. Det var därför våra ägare bildade Häradskog. Idag sköter vi om våra Häradsallmänningar och ett antal privata egendomar. Grunden i vårt sätt att bedriva vår verksamhet är en hög ambitionsnivå. Vi drivs av tron att välskötta skogar ger välmående skogar som klarar framtidens utmaningar.

Arbetet i skogen gör vi tillsammans med olika entreprenörer som vi valt att samarbeta med. Framförallt lokala entreprenörer som har sin verksamhet där vi finns. Vi har en egen transport- och avverkningsorganisation och vi säljer virket till flera olika kunder. Vi har valt det här sättet att arbeta för att ha rådigheten att själv välja när och hur vi ska gallra. Det här ger oss en trygghet att själva ta hand om t.ex. vindfällen eller skador av granbarkborre. Är det något vi lärt oss genom åren så är det att naturen alltid kommer med sina utmaningar.

Från tid till annan säljer vi även stora volymer som avverkningsrätter. Det är framförallt föryngringsavverkningar vi säljer på det sättet. Det ger oss en bra möjlighet att sälja större volymer när efterfrågan är god.

Vår skogsskötsel bedrivs till stor del med beprövade metoder. Våra häradsallmänningar har till och med det inskrivet i sina stadgar. Tillsammans med det så har vi en nyfikenhet att lära oss nya saker. Samt en vilja att förändra oss i takt med att omvärlden förändras.

VD

Martin Strandberg

070-275 88 99
martin.strandberg@haradskog.se

Är du skogsägare / eller företrädare för en Häradsallmänning och funderar på om vår modell är något för dig?

Hör av dig till mig så ska jag förklara hur vi jobbar. Vi kanske delar samma värderingar och vill börja samarbeta.