Häradsallmänningar

och förvaltningar

HäradSkogs förvaltningar
HäradSkog förvaltar ca 56.000 ha skog, varav ca 31.000 ha är allmänningsskogar och ca 25.000 ha är externa förvaltningsuppdrag fördelat på 8 större privata egendomar och två stift (se nedan). HäradSkog ägs gemensamt av 16 Häradsallmänningar som HäradSkog förvaltar i Södermanland och Närke/Örebro. Styrelsen utses av ägarna och fungerar sedan som en bolagsstyrelse för organisationen. Den dagliga verksamheten sköts av HäradSkogs anställda. Delägande häradsallmänningar har en mycket lång gemensam förvaltningshistoria.

Privata egendomar:
Fjellskäfte
Haneberg
Thomastorp
Herresta
Mälsåker
Stora Valla
Äleby
Lövsta

Stiftsskogar:
Stockholms stift
Strängnäs stift