Åker häradsallmänning

 

Åker häradsallmänning är belägen söder om Strängnäs i Södermanlands län. Skogarna ligger väl samlade i fyra stora block. Se kartan längre ner.

Åker häradsallmänning har 265 delägare. Delägarna är jordbruksfastigheter med mark i de gamla socknarna Fogdö, Helgarö, Härad, Länna, Strängnäs, Vansö och Åker.

Åker häradsallmänning äger 3.707 hektar mark, fördelat på 3.343 hektar produktiv skogsmark och 453 hektar övrig mark. Medelboniteten, dvs markens produktionsförmåga, är 6,5 m3sk/ha och år. Den årliga tillväxten är ca 21.498 m3sk.

Trädslagsfördelningen är:

  • 69 % tall
  • 23 % gran
  • 6 % löv.

Häradsallmänningar har en lång och spännade historia, vilket det går att läsa mer om under om Häradskog och vår historia. Är du intresserad av historian om häradet Åker så kan du läsa här.

 

Skogvaktare

Marcus Persson

070-668 90 19
marcus.persson@haradskog.se

Vad är din roll på allmänningen?
Som skogvaktare planerar jag vad som ska göras beträffande avverkning och skogsvård samt leder dessa åtgärder operativt. Jag ser även till att vägar och rågångar underhålls.
Dessutom blir det jag som på plats får titta på olika intrångsfrågor och svarar gentemot förvaltare och ordförande/styrelse.

Vilket är ditt smultronställe på Åker?
På Lännaskiftet söder om väg 55 finns det fina produktionsskogar av tall på de magra markerna runt Sandviksmon. Området gränsar i söder mot klarvattensjön Magsjön. På allmänningens sydöstra spets ligger Porsudden som är en vacker udde ut i Magsjön. Porsudden är en allmän badplats och där finns flera gamla grova tallar som växt där i flera generationer.

Ordförande

Hans von Stockenström

stocken@berga.se

Beskriv dig själv?
Äger tillsammans med min bror Berga Säteri i Åker. Vi bedriver aktivt lantbruk på ca 700 ha och skogsbruk på 1600 ha. Har varit ordförande i ca 20 år i vår allmänning och är sedan 2010 även ordförande i Sveriges Häradsallmänningsförbund.

Vad betyder skogen för dig?
Skogen är självklart en mycket viktig del av livet på landet, vi som jägare vistas kanske extra mycket ute i skogen och får då uppleva både ro och spänning.
Det är också väldigt roligt att kunna gå i skogen med barn och barnbarn, inte bara för att plocka svamp och bär utan också få tillfälle att beskriva skogens utveckling och få dem att inse långsiktigheten i skogsbrukandet.
Skogen är främst en mycket viktig del i vår ekonomi och inte minst vår allmänningsutdelning är ett välkommet bidrag.

Styrelsen som utses av allmänningsstämman är ansvarig för allmänningens förvaltning. Stämman är varje år på våren. Vi annonserar ut tid och plats för stämman på Häradskogs hemsida under nyheter. Vill du ha mejl om kallelse så kan du höra av dig till info@haradskog.se. 

Styrelsen sammansättning är:
• Hans von Stockenström, Ordförande
• Per Olsson, vice ordförande
• Tommy Hammarstedt
• Björn Qvarnström
• Peter Jonsson
• Axel af Petersens

Styrelsen har uppdragit åt Häradskog att sköta den löpande förvaltningen. Åker häradsallmänning äger Häradskog tillsammans med 15 andra Häradsallmänningar.

Åker häradsallmänning har som målsättning att sköta skogen för högsta möjliga långsiktiga hållbara avkastning. Åker häradsallmänning delar normalt ut hela det årliga nettot från skogens förvaltning.

 

Aktuellt 2024

Stämma
Torsdag 25 april, kl 18 – Strand Golf

Styrelsemöte bokslut
Fre 15 mars, kl 9-12 – Berga Gård