Kontakta oss

Angående www.haradskog.se kontakta info@haradskog.se

Verkställande Direktör

Martin Strandberg

Mob: 070-275 88 99
martin.strandberg@haradskog.se

Kontors- och ekonomichef

Ida Prejer

Mob: 070-285 00 76
ida.prejer@haradskog.se

Ekonomiassistent

Annika Gillström

Tel: 019-10 80 80
Mob: 070-348 03 88
annika.gillstrom@haradskog.se

Ekonomiassistent

Ulrica Eriksson

Mob: 070-348 03 89
ulrica.eriksson@haradskog.se

Skogvaktare

Olov Hjärtberg
Selebo Häradsallmänning samt Herresta, Mälsåker, Stora Valla, Äleby Lövsta samt Strängnäs och Stockholms stift
Mob: 070-254 28 98
olov.hjartberg@haradskog.se

Skogvaktare

Carina K.Forsberg
Oppunda och Väster Rekarne Häradsallmänningar samt Strängnäs stift och Fjellskäfte.
Mob: 070-668 90 72
carina.k.forsberg@haradskog.se

Skogvaktare

Åke Algotsson
Kumla, Asker, Grimstens och Hardemo Häradsallmänningar
Mob: 070-230 21 44
ake.algotsson@haradskog.se

Skogvaktare

Rickard Kärnell
Edsbergs och Glanshammars Härads
-allmänning samt Strängnäs Stift i Närke och västra Södermanland
Mob: 070-230 21 66
rickard.karnell@haradskog.se

Skogvaktare

Roger Andersson
Daga Frustuna, Daga Björnlunda, Daga Kattnäs, Daga Gryt och Rönö Häradsallmänningar samt Strängnäs stift
Mob: 070-627 32 25
roger.andersson@haradskog.se

Skogvaktare

Marcus Persson
Öster Rekarne och Åker Häradallmänningar samt Strängnäs stift och Haneberg
Mob: 070-668 90 19
marcus.persson@haradskog.se

Skogsarbetare

Ensio Leinonen
Mob: 070-379 27 51
ensio.leinonen@haradskog.se

Skogsarbetare

Jan Larsson
Mob: 070-290 26 97
jan.larsson@haradskog.se