Häradskogs medverkan i SVT Agenda

Häradskogs medverkan i SVT Agenda

Häradskog medverkade i SVTs program Agenda. Programmet handlade om svenskt skogsbruk. Bakgrunden till vår medverkan är en avverkningsanmälan som vi gjort på en av våra Häradsallmänningar i Örebro län. Vi har avverkningsanmält ett område som är 8,6 hektar. Vi gjorde en...
Allmänningsstämmor 2021

Allmänningsstämmor 2021

Nu rullar vi igång med årets allmänningsstämmor. På grund av rådande pandemi kommer dom flesta stämmor vara digitala via telefon eller dator. Några allmänningar har valt att genomföra sin stämma utomhus och längre fram under våren. Det framgår tydligt nedan hur...
Certifiering

Certifiering

Häradskog har under senare tid märkt en större efterfrågan på certifierat virke från våra kunder, framförallt sågverken. Den svenska marknaden efterfrågar mer certifierat virke. Därför har den första häradsallmänningen som Häradskog förvaltar valt att certifiera sig....
Upphandling Röjning!

Upphandling Röjning!

Vi erbjuder er härmed möjlighet att lämna offert på årets röjningar. Häradskog söker en eller flera duktiga skogsvårdsentreprenörer som vill jobba åt oss under kommande år.  Röjningarna finns fördelade i både Närke och Sörmland. Totalt rör det sig om 870 hektar...
Nu byter Häradskog utseende!

Nu byter Häradskog utseende!

Men ni kan vara lugna! Det är fortfarande samma gamla företag. Vi gör får förändring för att visa att vi tar nya steg mot ett modernare sätt att arbeta och kommunicera. Vår verksamhet kommer fortsätta vila på vår historia och med skogen i fokus. Som en del i vår...
Erbjudande om att köpa avverkningsrätter

Erbjudande om att köpa avverkningsrätter

Häradskog har härmed nöjet att bjuda in er till vår försäljning av avverkningsrätter. Vi bjuder ut 19 stycken avverkningsrätter till försäljning uppskattade till 53 550 m3fub. Våra objekt håller alla en hög standard. Vi tillhandahåller: Väl planerade objekt med ett...