Vill du vara med och påverka din häradsallmännings framtid och samtidigt lära dig mer om skog?

Inför årsskiftet har flera av våra allmänningar val av distrikts/sockenombud.

Ombudets uppgift är att en gång per år representera distriktet/socken vid resp häradsallmännings årsstämma.

Är du intresserad av att representera ditt område kontakta oss på Häradskog för ytterligare information 019-10 80 80.