Lämna offert på årets röjningar
Häradskog har just nu upphandling av röjning för 2023. Totalt är det 426 hektar och all röjning finns i Örebro.
Sista datum för att lämna offert är satt till 10 mars.
För mer info följ länken här