Nu rullar vi igång med årets allmänningsstämmor. På grund av rådande pandemi kommer dom flesta stämmor vara digitala via telefon eller dator. Några allmänningar har valt att genomföra sin stämma utomhus och längre fram under våren. Det framgår tydligt nedan hur stämman genomförs. Är du intresserad att delta på din allmännings stämma så anmäler du detta till info@haradskog.se.

• Asker häradsallmänning, den 31 mars kl 9:00 – DIGITALT
• Hardemo häradsallmänning, den 24 mars kl 18:00 – DIGITALT
• Grimstens häradsallmänning, den 12 april kl 10:00 – DIGITALT
• Glanshammars häradsallmänning, den 12 april kl 17:00 – DIGITALT
• Väster-Rekarne häradsallmänning, den 14 april kl 10:00 – DIGITALT
• Öster-Rekarne häradsallmänning, den 14 april kl 13:00 – DIGITALT
• Rönö häradsallmänning, den 15 april kl 09:00 – DIGITALT
• Daga-Gryt häradsallmänning, den 15 april kl 14:00 – DIGITALT
• Selebo häradsallmänning, den 19 april kl 09:00 – DIGITALT
• Åker häradsallmänning, den 19 april kl 14:00 – DIGITALT
• Daga-Kattnäs häradsallmänning, den 21 april kl 09:00 – DIGITALT
• Daga-Björnlunda häradsallmänning, den 21 april kl 11:30 – DIGITALT
• Daga-Frustuna häradsallmänning, den 21 april kl 14:30 – DIGITALT

 

Lite längre fram
• Kumla häradsallmänning, den 4 maj kl 13:00 – DIGITALT
• Edsbergs häradsallmänning, den 11 maj kl 09:00 – DIGITALT
• Oppunda häradsallmänning, den 18 maj kl 11:00 – DIGITALT