Öster-Rekarne Häradsallmänning erbjuder nu betesmark för arrende.
Marken är ca 20 ha och ligger intill Näshultasjöns syd/östra del.
Se detaljkarta här.

Tillträde omgående.

Inkom med anbud senast 2023-05-31 till info@haradskog.se

Vid ev frågor mejla info@haradskog.se alt ring Öster-rekarnes skogvaktare Marcus tel 070-688 90 19.