Vi erbjuder er härmed möjlighet att lämna offert på årets röjningar.

Häradskog söker en eller flera duktiga skogsvårdsentreprenörer som vill jobba åt oss under kommande år.  Röjningarna finns fördelade i både Närke och Sörmland. Totalt rör det sig om 870 hektar fördelat på följande skogvaktare och markägare, se bifogat dokument.
Vi ser fram emot ert svar senast 26 februari.