Barkborreinventering

Barkborreinventering

Under första veckan i september flög vi över stora delar av vårt markinnehav med hjälp av helikopter för att inventera hur mycket barkborreskador vi egentligen har. Nu har vi snabbt fått en bild över hur vi ska fortsätta vårt jobb.
Utdelning

Utdelning

Våra Häradsallmänningar delar i år ut 37 miljoner till landsbygdens företag! Nu är vi igång och delar ut pengar till allmänningarnas delägare. I år delar våra Häradsallmänningar ut 37 miljoner kr. Pengar som går tillbaka till jord och skogsbrukare i vårt område....
Allmänningsstämmor våren 2020

Allmänningsstämmor våren 2020

På grund av den rådande krisen med Coronaviruset är vår tanke nu är att köra stämmorna utomhus där risken för smittspridning är lägre, alternativt i en mindre församling inomhus. Här nedan kan du se allmänningarnas tid och plats. • Daga Kattnäs, den 14 april kl 9:00....
Jaktmarker söker jägare

Jaktmarker söker jägare

Häradskog förvaltar mark i Mellansverige. Nu upphandlar vi jakträtten på 3 st olika marker med start från nytt jaktår (1 juli 2020). Vi söker ansvarsfulla jägare där jakten bedrivs enligt respektive markägares viltpolicy. Här följer en kort beskrivning av markerna: •...
Upphandling Röjning

Upphandling Röjning

Häradskog erbjuder härmed möjlighet att lämna offert på årets röjningar. Röjningarna finns fördelade i både Närke och Sörmland. Totalt rör det som 650 hektar fördelat på följande skogvaktare och markägare, se nedan. All röjning ska vara klar till 31 dec 2020. Vi ser...

Grön infrastruktur

Regeringen har gett Naturvårdsverket ett så kallat ”Regeringsuppdrag” att koordinera Länsstyrelsernas arbete med att ta fram länsvisa handlingsplaner för Grön Infrastruktur. Både länsstyrelserna i Örebro och Södermanland har skickat ut sina handlingsplaner...