Häradskog medverkade i SVTs program Agenda. Programmet handlade om svenskt skogsbruk. Bakgrunden till vår medverkan är en avverkningsanmälan som vi gjort på en av våra Häradsallmänningar i Örebro län. Vi har avverkningsanmält ett område som är 8,6 hektar. Vi gjorde en första anmälan till Skogsstyrelsen för 5 år sedan och den är inte längre giltig. Därför gjorde vi en ny i januari i år. Det vill säga vi har följt de lagar och regler som reglerar vår verksamhet.

Här kommer lite information om skogen:
Ålder: 99 år
Ståndortsindex: G28 (trädens möjliga höjd vid 100 år)
Målklass: PG (produktion med generell hänsyn. Vi avsätter 5 % av den produktiva skogsmarken med naturvård som mål, dessa målklassas som NS eller NO. Det innebär att vi avstått att bruka annan mark som har högre naturvärden än detta bestånd.)
Andel Tall: 15 %
Andel Gran: 70 %
Andel löv: 15 %
Volym: 2.406 m3sk.

I beståndet finns det flera forn- och kulturlämningar och det finns mindre områden i den anmälda ytan som har höga naturvärden. Allt sådant tar vi hänsyn till i vårt skogsbruk och det har vi gjort i snart 30 år.

Vi anser att det är helt nödvändigt att bruka skogen för att klara framtidens klimatutmaningar. Dom produkter som kommer från vårt hållbara skogsbruk är livsnödvändiga i vårt samhälle, oavsett om det är när vi bygger våra hus, eller när vi behöver hygienartiklar, skyddsutrustning till sjukvården eller bara till att värma våra hus. Skogen är förnybar och vi brukar den hållbart. 

Våra Häradsallmänningar fanns redan innan Sverige som land blev kristet. Det är ett långt historiskt arv, där människor ute i glesbygden fått tagit del av avkastningen från dessa skogar i många generationer. Vi har brukat dom olika genom århundraden utifrån den tidens behov, men det har alltid varit hållbart. 

För mer information kontakta
Martin Strandberg 070-275 88 99