Nu är vi igång och delar ut pengar till allmänningarnas delägare. I år delar våra Häradsallmänningar ut 84,9 miljoner kr. Pengar som går tillbaka till jord- och skogsbrukare i vårt område. Utdelningen som ni får kommer från ett långsiktigt och ansvarsfullt skogsbruk som många generationer före oss har vårdat. Det är ett arv vi är stolta över och kommer fortsätta att sköta om.

Utdelningen styrs av vem som var lagfaren ägare till fastigheten som har mantal i allmänningen den 31 december 2023. Utbetalningen av utdelningen sker i samarbete med Swedbank. Du som fick utdelningen med en kontantavi – eller om Du vill ha den till ett annat konto inför kommande års utdelningar– kontakta oss på Häradskog. Du som har näringsverksamhet ska redovisa utdelningen som intäkt i rörelsen.
Spara kontrolluppgiften till nästa års deklaration.