Sällsynt möjlighet att bli jakträttshavare på erkänt viltrika marker där det kan bedrivas spännande smygjakter liksom trevliga gemensamhetsjakter med hundar. Härmed utbjudes flera jaktområden på en större areal som gränsar till varandra på ägor tillhörande Claestorp Säteri och  Oppunda Häradsallmänning. Se vidare på Jaktmarknad.se för övriga närliggande jaktområden som upphandlas. Det är möjligt att lägga bud på en eller flera av markerna.