Häradskog har under senare tid märkt en större efterfrågan på certifierat virke från våra kunder, framförallt sågverken. Den svenska marknaden efterfrågar mer certifierat virke. Därför har den första häradsallmänningen som Häradskog förvaltar valt att certifiera sig. Åker Häradsallmänning har valt att certifiera sig enligt PEFC och vi gör det genom PanCert AB. Flera av häradsallmänningarna som Häradskog förvaltar skog åt har beslutat att certifiera sitt skogsbruk.

Vi jobbar redan idag med dom målbilder som finns för god naturhänsyn och att bli certifierade är ett naturligt steg i att visa att vi bedriver ett miljövänligt och resurshållande skogsbruk. Skogsbruket i Sverige är också under stor påtryckning utifrån av olika intressen. Vi tycker det är bra för oss att visa utåt att vi bedriver vårt skogsbruk hållbart, även om vi vet att vi gjorde det innan också.