Nu har ni möjlighet att köpa 15 stycken avverkningsrätter med en uppskattad volym på 36.000 m3fub. Objekten håller hög standard, är planerade och klara att avverkas.  Några av objekten är PEFC certifierade.

Mejla lrk@haradskog.se så skickar vi en länk till er med alla objekt och mer information.

Anbud senast den 7 oktober