Öster-Rekarne häradsallmänning söker en jaktarrendator till en av sina fastigheter. Fastigheten finns utanför Eskilstuna och är på totalt 165 hektar. Marken finns mellan Hällberga och Eskilstuna flygplats (se karta och jaktkarta). Eftersom marken ligger nära Eskilstuna rör det sig mycket människor i området. Våra kommande jaktarrendatorer behöver ha förståelse för det. Marken lämpar sig utmärkt för smyg/pursch jakt. Jakten på Öster-Rekarne ska bedrivas enligt allmänningens styrelses beslutade vilt och jaktpolicy.

Vi vill ha era anbud senast den 18 juni och vi förbehåller oss fri prövningsrätt. Ni skickar era anbud till jakt@haradskog.se. Ni anger ett totalt pris inkl moms som ni är beredd att betala. Vi skriver avtal på ett år och som förlängs med ett år i taget om ingen säger upp det. Priserna kommer indexuppräknas i kommande avtal.