Följande allmänningsstämmor kommer hållas under maj. Edsberg och Kumla har beslutat att genomföra sina stämmor digitalt. Oppunda kommer också ha sin stämma digitalt.
Anmälan och mer info sker till 019-10 80 80 eller info@haradskog.se

KUMLA HÄRADSALLMÄNNING
Tisdag 4 maj, kl. 13.00

EDSBERG HÄRADSALLMÄNNING
Tisdag 11 maj, kl. 09.00

OPPUNDA HÄRADSALLMÄNNING
Tisdag 18 maj, kl.11.00