Den 19 maj genomförde Häradskog sin bolagstämma. På stämman fick Häradskog en ny ordförande. Per Sandberg, som lett Häradskog i 14 år, valde att kliva av sitt uppdrag. Per har varit i styrelsen ända sedan Häradskog bildades 2005. Som ny ordförande för Häradskog valdes Peter Reuterström. Peter är lantbrukare utanför Eskilstuna och ordförande för Öster Rekarne häradsallmänning. I Häradskog har han varit styrelseledamot sedan 2017 och vice ordförande sedan 2018. Utöver Häradskog är Peter även ordförande för Länsförsäkringar Södermanland. På bilden ovan är Peter till vänster och Per till höger.

 

 

På stämman valde även Håkan Eriksson att lämna som ledamot. Som ny ledamot valdes Anna Bernadotte. Anna är en av huvudägarna i familjeföretaget Olle Olsson Bolagen där Anna är engagerad i ledningen och styrelsen. Dessutom är Anna ledamot i Selebo Häradsallmänning och Hargs Bruk.