Upphandling Röjning

Upphandling Röjning

Häradskog erbjuder härmed möjlighet att lämna offert på årets röjningar. Röjningarna finns fördelade i både Närke och Sörmland. Totalt rör det som 650 hektar fördelat på följande skogvaktare och markägare, se nedan. All röjning ska vara klar till 31 dec 2020. Vi ser...

Grön infrastruktur

Regeringen har gett Naturvårdsverket ett så kallat ”Regeringsuppdrag” att koordinera Länsstyrelsernas arbete med att ta fram länsvisa handlingsplaner för Grön Infrastruktur. Både länsstyrelserna i Örebro och Södermanland har skickat ut sina handlingsplaner...