Nu är det tid för stämma i din häradsallmänning!

Nu är det tid för stämma i din häradsallmänning!

Nu rullar vi igång årets stämmor i häradsallmänningarna. Efter några år med digitala, eller mindre stämmor utomhus, ser vi fram emot att kunna träffas. Tidpunkt och plats för respektive häradsallmänning framkommer längre ner. På varje stämma medverkar...
Gallringsentreprenör sökes!

Gallringsentreprenör sökes!

Häradskog söker en gallringsentreprenör för körning i Örebro län. I Örebro förvaltar Häradskog 6 stycken häradsallmänning och Strängnäs stifts markinnehav. Vi gallrar varje år ca 500 hektar i Örebro län. Vi söker en entreprenör som kan tillhanda hålla tjänsten...
Upphandling Röjning 2022

Upphandling Röjning 2022

Vi erbjuder er härmed möjlighet att lämna offert på årets röjningar. Häradskog söker duktiga skogsvårdsentreprenörer som vill jobba åt oss under kommande år. Vi erbjuder er möjlighet att lämna offert på årets röjningar. Röjningarna finns fördelade per skogvaktare och...
Erbjudande om att köpa avverkningsrätter 2021

Erbjudande om att köpa avverkningsrätter 2021

Häradskog har härmed nöjet att bjuda in er till vår försäljning av avverkningsrätter för 2021. Vi bjuder ut 32 stycken avverkningsrätter till försäljning uppskattade till 86.000 m3fub. Våra objekt håller alla en hög standard. Vi tillhandahåller: Väl planerade objekt...
Skogsbrand på Oppunda häradsallmänning

Skogsbrand på Oppunda häradsallmänning

Onsdag den 16 juni bröt det ut en skogsbrand på Oppunda häradsallmänning. Branden startade vid lunchtid. Räddningstjänsten var snabbt på plats och tog branden på stort allvar. Brandflyg från Skavsta kallades in och hjälpte till i släckningsarbetet. Framåt...