Erbjudande om att köpa avverkningsrätter 2021

Erbjudande om att köpa avverkningsrätter 2021

Häradskog har härmed nöjet att bjuda in er till vår försäljning av avverkningsrätter för 2021. Vi bjuder ut 32 stycken avverkningsrätter till försäljning uppskattade till 86.000 m3fub. Våra objekt håller alla en hög standard. Vi tillhandahåller: Väl planerade objekt...
Skogsbrand på Oppunda häradsallmänning

Skogsbrand på Oppunda häradsallmänning

Onsdag den 16 juni bröt det ut en skogsbrand på Oppunda häradsallmänning. Branden startade vid lunchtid. Räddningstjänsten var snabbt på plats och tog branden på stort allvar. Brandflyg från Skavsta kallades in och hjälpte till i släckningsarbetet. Framåt...
Jaktmark söker jägare!

Jaktmark söker jägare!

Öster-Rekarne häradsallmänning söker en jaktarrendator till en av sina fastigheter. Fastigheten finns utanför Eskilstuna och är på totalt 165 hektar. Marken finns mellan Hällberga och Eskilstuna flygplats (se karta och jaktkarta). Eftersom marken ligger nära...
Allmänningsstämmor i maj

Allmänningsstämmor i maj

Följande allmänningsstämmor kommer hållas under maj. Edsberg och Kumla har beslutat att genomföra sina stämmor digitalt. Oppunda kommer också ha sin stämma digitalt. Anmälan och mer info sker till 019-10 80 80 eller info@haradskog.se KUMLA HÄRADSALLMÄNNING Tisdag 4...
Häradskogs medverkan i SVT Agenda

Häradskogs medverkan i SVT Agenda

Häradskog medverkade i SVTs program Agenda. Programmet handlade om svenskt skogsbruk. Bakgrunden till vår medverkan är en avverkningsanmälan som vi gjort på en av våra Häradsallmänningar i Örebro län. Vi har avverkningsanmält ett område som är 8,6 hektar. Vi gjorde en...
Allmänningsstämmor i maj

Allmänningsstämmor 2021

Nu rullar vi igång med årets allmänningsstämmor. På grund av rådande pandemi kommer dom flesta stämmor vara digitala via telefon eller dator. Några allmänningar har valt att genomföra sin stämma utomhus och längre fram under våren. Det framgår tydligt nedan hur...