Upphandling Röjning 2023

Häradskog söker duktiga skogsvårdsentreprenörer som vill jobba åt oss under kommande år. Vi erbjuder er möjlighet att lämna offert på årets röjningar i Örebro. Röjningarna finns fördelade per skogvaktare och markägare i underlaget. Totalt rör det som 426 hektar i Örebro.

Här kan du ladda ner komplett underlag. Klicka här!

Våra röjningsobjekt hittar du längre ner på sidan.

Underlaget innehåller:

    • Underlag till upphandling
    • Bilaga 1 Röjningsinstruktion
    • Bilaga 2 kontaktuppgifter

 

Vi vill att er offert ska innehålla:

  1. Pris per hektar. Eftersom markägare är minsta enhet så vill vi ha ett genomsnittspris per hektar per markägare. Priset ska vara uppdelat på ungskogsröjning och underröjning hos de skogsägare där det förekommer båda.
  2. En beskrivning av hur ni kommer att bo när ni utför arbetet (vilken standard), förutsatt att ni/personalen inte är boende inom vårt arbetsområde.
  3. En beskrivning av ert företag och hur ni jobbar.

 

Häradskog förbehåller oss fri prövningsrätt. Senast den 10 mars vill vi ha er offert till info@haradskog.se.

Närke

Edsberg häradsallm
Ungskogsröjning

Edsberg häradsallmänning finns i de västra delarna av Närke. På Edsberg upphandlar vi 65 hektar blandad röjning. Lövröjning 44,8 ha och slutröjning 20,2 ha.

Ladda ner objekt

Glanshammar häradsallm
Ungskogsröjning

Glanshammars häradsallmänning finns nordost om Örebro. På Glanshammar upphandlar vi 80,8 där mestadels är lövröjning.

Ladda ner objekt

Strängnäs stift
Rickards område Närke
Ungskogsröjning

På Strängnäs stifts marker som Rickard är skogvaktare på (i Närke) upphandlar vi 59,9 ha ungskogsröjning. Röjningarna finns på tre fastigheter i Närke. Strängnäs stift är FSC certfierad.

Ladda ner objekt

Grimstens häradsallm
Ungskogsröjning

Grimsten häradsallmänning finns i sydvästra Närke. På Grimsten upphandlar vi 117,7 hektar ungskogsröjning.

Ladda ner objekt

Kumla häradsallm
Ungskogsröjning

Kumla häradsallmänning finns i södra Närke. På Kumla upphandlar vi 40,0 ha ungskogsröjning.

Ladda ner objekt

Hardemo häradsallm
Ungskogsröjning

Hardemo häradsallmänning äger flera skiften i södra och västra Närke. Till skiftena i Hallsberg och Stenbäcken upphandlar vi 6,1ha ungskogsröjning.

Ladda ner objekt

Asker häradsallm
Ungskogsröjning

Asker häradsallmänning finns i sydöstra Närke. På Asker upphandlar vi 14,8 ha ungskogsröjning.

Ladda ner objekt

Asker häradsallm
Underröjning

Asker häradsallmänning finns i sydöstra Närke. På Asker upphandlar vi 15,2 ha underröjning.

Ladda ner objekt

Kumla häradsallm
Underröjning

Kumla häradsallmänning finns i södra Närke. På Kumla upphandlar vi 12,1 ha underröjning.

Ladda ner objekt

Hardemo häradsallm
Underröjning

Hardemo häradsallmänning äger flera skiften i södra och västra Närke. Till skiftet i Åmmeberg (utanför Askersund) upphandlar vi 14,1 ha underröjning.

Ladda ner objekt

Grimstens häradsallm
Ungskogsröjning

Grimsten häradsallmänning finns i sydvästra Närke. På Grimsten upphandlar vi 29,2 hektar ungskogsröjning.

Ladda ner objekt