Våra Häradsallmänningar delar i år ut 37 miljoner till landsbygdens företag!
Nu är vi igång och delar ut pengar till allmänningarnas delägare. I år delar våra Häradsallmänningar ut 37 miljoner kr. Pengar som går tillbaka till jord och skogsbrukare i vårt område.
Utdelningen som ni får kommer i huvudsak från ett långsiktigt och ansvarsfullt skogsbruk som många generationer före oss har vårdat. Det är ett arv vi ska vara stolta över och fortsätta att sköta.
Utdelningen styrs av vem som var lagfaren ägare till fastigheten som har mantal i allmänningen den 31 december 2019.
Utbetalningen av utdelningen sker i samarbete med Swedbank. Du som fick utdelningen med en kontantavi – eller om Du vill ha den till ett annat konto inför kommande års utdelningar– kontakta oss på HäradSkog. Du som har näringsverksamhet ska redovisa utdelningen som intäkt i rörelsen.
Spara kontrolluppgiften till nästa års deklaration.