På grund av den rådande krisen med Coronaviruset är vår tanke nu är att köra stämmorna utomhus där risken för smittspridning är lägre, alternativt i en mindre församling inomhus. Här nedan kan du se allmänningarnas tid och plats.

• Daga Kattnäs, den 14 april kl 9:00. Wattransborg
• Daga Frustuna, den 14 april kl 11:00. Wattransborg
• Öster Rekarne, den 21 april kl 14:00 (digitalt)
• Väster Rekarne, den 28 april kl 13:00 (Viland Bygdegård)-ute
• Edsberg, den 4 maj kl 9:00 (samling Kvistbro kyrka)-ute
• Asker, den 4 maj kl 13:00 (Ingrigatorp)-ute
• Glanshammar, den 5 maj kl 9:00 (telefonmöte)
• Hardemo, den 5 maj kl 18:00 (telefonmöte)
• Grimsten, den 7 maj kl 9:00 (Vretstorps Folkets Park)-ute
• Kumla, den 7 maj kl 13:00 (Skjutbanan Ormhult) ute
• Rönö, den 8 maj kl 9:00 (digitalt)
• Oppunda, den 12 maj kl 11:00 (Eriksberg) ute
• Åker, den 14 maj kl 9:00 (Berga Säteri) ute
• Selebo, den 14 maj kl 11:00 (Berga Säteri) ute
• Daga-Björnlunda, den 15 maj kl 13:00 (Parkering Nysäter) ute