Men ni kan vara lugna! Det är fortfarande samma gamla företag. Vi gör får förändring för att visa att vi tar nya steg mot ett modernare sätt att arbeta och kommunicera. Vår verksamhet kommer fortsätta vila på vår historia och med skogen i fokus.

Som en del i vår förändring så erbjuder vi våra Häradsallmänningar en enklare dokumentation och arbete för dom som sitter i en styrelse genom vår styrelseportal. Tanken är att ni som väljer att engagera er i er Häradsallmänning ska på ett enkelt sätt kunna ta del av dokument kring er Häradsallmänning.

Vi ska även jobba snabbare på med vår virkesförsäljning. Har vi en avverkning som industrin är i behov av så ska vi snabbt och enkelt kunna nå ut med vår försäljning.

Välkommen till Nya Häradskog!