Häradskog har härmed nöjet att bjuda in er till vår försäljning av avverkningsrätter. Vi bjuder ut 19 stycken avverkningsrätter till försäljning uppskattade till 53 550 m3fub. Våra objekt håller alla en hög standard. Vi tillhandahåller:

  • Väl planerade objekt med ett tydligt traktdirekt och där all detaljplanering är utförd av vår egen personal.
  • Stora objekt i välskötta skogar.
  • Bra vägsystem.
  • Avverkningstidpunkt över flera år.

Våra objekt återfinns i Örebro och Södermanlands län. Se tabellen nedan och våra översiktskartor för Örebro och Södermanland.

Identitet Markägare Volym
2020-A-1 Väster-Rekarne 3 800
2020-A-2 Oppunda 1 900
2020-A-3 Oppunda 2 800
2020-A-4 Fjellskäfte 3 800
2020-A-5 Fjellskäfte 1 700
2020-A-6 Strängnäs stift 3 400
2020-A-7 Öster-Rekarne 2 500
2020-A-8 Åker 3 500
2020-A-9 Åker 800
2020-A-10 Selebo 950
2020-A-11 Daga Kattnäs 1 100
2020-A-12 Daga Frustuna 2 000
2020-B-1 Kumla 2 800
2020-B-2 Grimsten 2 800
2020-B-3 Grimsten 5 800
2020-B-4 Strängnäs stift 5 000
2020-B-5 Edsberg 3 200
2020-B-6 Glanshammar 4 500
2020-B-7 Glanshammar 1 200
53 550

Strängnäs stift är certifierade och några av våra Häradsallmänningar är i en process att certifiera sig. Det arbetet kommer vara klart runt årsskiftet. Vill ni veta vilka allmänningar som ska certifiera sig så ställ den frågan när ni begär ut underlag.

För att ta del av kartunderlag och fullständiga villkor så får ni svara oss via mejl lrk@haradskog.se och ange vilka poster ni vill ta del av.

Anbud skickas till lrk@haradskog.se och vi vill ha era svar senast den 13 november. Det går bra att skicka förslag på flera objekt i samma mejl. Var bara tydlig med vilket pris som gäller per objekt. Vi förbehåller oss fri prövningsrätt.