Under första veckan i september flög vi över stora delar av vårt markinnehav med hjälp av helikopter för att inventera hur mycket barkborreskador vi egentligen har.
Nu har vi snabbt fått en bild över hur vi ska fortsätta vårt jobb.