Nu byter Häradskog utseende!

Nu byter Häradskog utseende!

Men ni kan vara lugna! Det är fortfarande samma gamla företag. Vi gör får förändring för att visa att vi tar nya steg mot ett modernare sätt att arbeta och kommunicera. Vår verksamhet kommer fortsätta vila på vår historia och med skogen i fokus. Som en del i vår...
Erbjudande om att köpa avverkningsrätter

Erbjudande om att köpa avverkningsrätter

Häradskog har härmed nöjet att bjuda in er till vår försäljning av avverkningsrätter. Vi bjuder ut 19 stycken avverkningsrätter till försäljning uppskattade till 53 550 m3fub. Våra objekt håller alla en hög standard. Vi tillhandahåller: Väl planerade objekt med ett...
Barkborreinventering

Barkborreinventering

Under första veckan i september flög vi över stora delar av vårt markinnehav med hjälp av helikopter för att inventera hur mycket barkborreskador vi egentligen har. Nu har vi snabbt fått en bild över hur vi ska fortsätta vårt jobb.
Utdelning

Utdelning

Våra Häradsallmänningar delar i år ut 37 miljoner till landsbygdens företag! Nu är vi igång och delar ut pengar till allmänningarnas delägare. I år delar våra Häradsallmänningar ut 37 miljoner kr. Pengar som går tillbaka till jord och skogsbrukare i vårt område....