Nu rullar vi igång årets stämmor i häradsallmänningarna. Efter några år med digitala, eller mindre stämmor utomhus, ser vi fram emot att kunna träffas. Tidpunkt och plats för respektive häradsallmänning framkommer längre ner.
På varje stämma medverkar häradsallmänningens skogvaktare och Häradskogs VD.
Ta chansen att lära känna din häradsallmänning och kom och prata skog med oss!

Välkomna!

ASKER HÄRADSALLMÄNNING
Onsdag 20 april, kl. 9.00, Björneborg

KUMLA HÄRADSALLMÄNNING
Onsdag 20 april, kl. 12.30, Rosendals Festgård
(Lunch serveras kl. 12.00)

EDSBERG HÄRADSALLMÄNNING
Torsdag 12 maj, kl. 13.00, Lekeberga Gård
(Lunch serveras kl.12.00)

GLANSHAMMAR HÄRADSALLMÄNNING
Måndag 25 april, kl. 18.00, Församlingshemmet

GRIMSTEN HÄRADSALLMÄNNING
Måndag 25 april, kl. 10.00, Viby krog

HARDEMO HÄRADSALLMÄNNING
Fredag 22 april, kl. 15.00, Kräcklingegården

DAGA-BJÖRNLUNDA HÄRADSALLMÄNNING
Onsdag 27 april, kl. 11.00, Wattrangsborg

DAGA-FRUSTUNA HÄRADSALLMÄNNING
Onsdag 27 april, kl. 14.30, Wattrangsborg

DAGA-GRYT HÄRADSALLMÄNNING
Måndag 2 maj, kl. 10.00, Föreningshuset

DAGA-KATTNÄS HÄRADSALLMÄNNING
Onsdag 27 april, kl. 9.00, Wattrangsborg

RÖNÖ HÄRADSALLMÄNNING
Måndag 2 maj, kl. 14.00, Runtuna Bygdegård

SELEBO HÄRADSALLMÄNNING
Torsdag 5 maj, kl. 10.00, Taxinge

ÅKERS HÄRADSALLMÄNNING
Tisdag 3 maj, kl. 18.00, Strand Golfrestaruang

OPPUNDA HÄRADSALLMÄNNING
Tisdag 17 maj, kl. 11.00, Duveholms herrgård

VÄSTER REKARNE HÄRADSALLMÄNNING
Måndag 9 maj, kl. 10.00, Sundbyholms Slott

ÖSTER REKARNE HÄRADSALLMÄNNING
Måndag 9 maj, kl. 13.00, Sundbyholms Slott