Askers Häradsallmänning

 

Askers häradsallmänning är belägen sydost om Örebro. Allmänningen har två skiften som finns mellan Odensbacken och Kilsmo. Se kartan längre ner.

Askers häradsallmänning har ca 611 delägare. Delägarna är jordbruksfastigheter med mark i socknarna Lännäs, Asker och Stora Mellösa. Delägarskskapet mäts i antal mantal och totalt finns det 262,7 mantal i Asker häradsallmänning

Askers häradsallmänningen äger 828 hektar mark, fördelat på 793 hektar produktiv skogsmark och 37 ha övrigt. Medelboniteten är 7,7 m3sk/ha. Den totala tillväxten är 5305 m3sk per år.

Trädslagsfördelningen är;
• 46 % tall
• 36 % gran
• 16 % löv

Häradsallmänningar har en lång och spännade historia, vilket det går att läsa mer om under om Häradskog och vår historia. Är du intresserad av historian om häradet Asker så kan du läsa här.

Skogvaktare

Axel Sjölin

070-340 18 90
axel.sjolin@haradskog.se

Vad är din roll på allmänningen?

Min roll som skogvaktare är att sköta det operativa arbetet på allmänningen. Allt från att planera avverkning och skogsvård för att uppfylla budgeten som styrelsen har beslutat till dialog med idrottsföreningar som vill anordna arrangemang på allmänningen.

Vilket är ditt smultronställe på Asker?

Om man som jag gillar gamla grova tallar är stora delar av Askers Häradsallmänning ett smultronställe! Att åka ”Allmänningsvägen” och titta på den välskötta skogen och gå en sväng i Kulan beståndet är en trevlig tur.

 

Ordförande

Filip Dalme

filip@dalme.se

 

 

Styrelsen som utses av allmänningsstämman är ansvarig för allmänningens förvaltning. Stämman är varje år på våren. Enligt vårt reglemente så ska den hållas innan 15 maj. Vi annonserar ut plats och tid för stämman på Häradskogs hemsida under nyheter. Vill du ha mejl om kallelse så kan du höra av dig till info@haradskog.se.

Styrelsen sammansättning är:

  • Filip Dalme, Ordförande
  • Magnus Holm
  • Ove Eriksson
  • Örjan Eriksson
  • Helénè von Horn

Styrelsen har uppdragit åt Häradskog att sköta den löpande förvaltningen. Asker häradsallmänning äger Häradskog tillsammans 15 andra häradsallmänningar.

Asker häradsallmännings har som målsättning att sköta skogen för högsta möjliga långsiktiga hållbara avkastning. Målsättning är hög tillväxt och hög kvalitét på tillväxten. Vi delar normalt ut hela det årliga nettot från skogens förvaltning.

Aktuellt 2024

Stämma
Fredag 22 mars, kl 9:00- Björneborg, Stora Mellösa

 

Styrelsemöte bokslut
Ons 14 feb, kl 9-12 – Fabriksgatan 54 A