Askers Häradsallmänning

 

Askers häradsallmänning är belägen sydost om Örebro. Allmänningen har två skiften som finns mellan Odensbacken och Kilsmo. Se kartan längre ner.

Askers häradsallmänning har ca 611 delägare. Delägarna är jordbruksfastigheter med mark i socknarna Lännäs, Asker och Stora Mellösa. Delägarskskapet mäts i antal mantal och totalt finns det 262,7 mantal i Asker häradsallmänning

Askers häradsallmänningen äger 782 hektar mark, fördelat på 759 hektar produktiv skogsmark och 23 ha övrigt. Medelboniteten är 7,6 m3sk/ha. Den totala tillväxten är 5050 m3sk per år.

Trädslagsfördelningen är;
• 42 % tall
• 41 % gran
• 15 % löv

Häradsallmänningar har en lång och spännade historia, vilket det går att läsa mer om under om Häradskog och vår historia. Är du intresserad av historian om häradet Asker så kan du läsa här.

Skogvaktare

Åke Algotsson

070-230 21 44
ake.algotsson@haradskog.se

Vad är din roll på allmänningen?
Som skogvaktare planerar jag vad som ska göras beträffande avverkning och skogsvård samt leder dessa åtgärder operativt. Jag ser även till att vägar och rågångar underhålls.
Dessutom blir det jag som på plats får titta på olika intrångsfrågor och bli ett ”bollplank” gentemot förvaltare och ordförande/styrelse.

Vilket är ditt smultronställe på Asker?
Kulanbeståndet. Att från parkeringen och vår produktionsskog vandra in i reservatet och titta på de flera hundraåriga tallarna är något extra.

Ordförande

Filip Dalme

filip@dalme.se

 

 

Styrelsen som utses av allmänningsstämman är ansvarig för allmänningens förvaltning. Stämman är varje år på våren. Enligt vårt reglemente så ska den hållas innan 15 maj. Vi annonserar ut plats och tid för stämman på Häradskogs hemsida under nyheter. Vill du ha mejl om kallelse så kan du höra av dig till info@haradskog.se.

Styrelsen sammansättning är:

  • Filip Dalme, Ordförande
  • Magnus Holm
  • Ove Eriksson
  • Örjan Eriksson
  • Helénè von Horn

Styrelsen har uppdragit åt Häradskog att sköta den löpande förvaltningen. Asker häradsallmänning äger Häradskog tillsammans 15 andra häradsallmänningar.

Asker häradsallmännings har som målsättning att sköta skogen för högsta möjliga långsiktiga hållbara avkastning. Målsättning är hög tillväxt och hög kvalitét på tillväxten. Vi delar normalt ut hela det årliga nettot från skogens förvaltning.

Aktuellt 2023

Stämma fredag 24 mars, kl. 9.00, Björneborg

Styrelsemöte
Tisdag 14 feb, kl 09-12-Fabriksgatan 54A