Rapporter inom Häradskog

Här hittar vi de rapporter som vi arbetar med inom Häradskog. Använd gärna QR-koden längre ner (dessa är säkrare). 

Så här skannar du en QR-kod med en Iphone
1.Öppna appen Kamera från hemskärmen, Kontrollcenter eller låsskärmen.
2.Håll enheten så att QRkoden visas i sökaren i Kamera-appen. Enheten identifierar QRkoden och visar en notis.
3.Tryck på notisen för att öppna länken som är kopplad till QRkoden.

Skanna QR-kod med Android
1.Öppna den inbyggda kameraappen på en kompatibel mobil eller surfplatta med Android.
2.Rikta kameran mot QRkoden.
3.Tryck på bannern som visas på mobilen eller surfplattan med Android.
4.Slutför inloggningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Du kan även använda följande länkar

Avvikelserapportering

Kontroll av entreprenör

Tidrapport skogsarbete

Tidrapportering förtroendevalda

Återrapportering efter avverkning

Återrapportering efter röjning

Avikelserapportering

Ladda ner objekt

Kontroll av entreprenör

Ladda ner objekt

Tidrapport skogsarbetare

Ladda ner objekt

Tidrapportering
förtroendevalda

Ladda ner objekt

Återrapportering
efter avverkning

Ladda ner objekt

Återrapportering
efter röjning

Ladda ner objekt